Tổ chức lớp truyền thông tuyên truyền về Nước sạch Nông thôn năm 2022
08/04/2022
Sáng ngày 07/04/2022, tại hội trường UBND xã Lũng Hòa (huyện Vĩnh Tường), Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn phối hợp với UBND xã Lũng Hòa tổ chức lớp truyền thông tuyên truyền về Nước sạch Nông thôn năm 2022. Tham dự lớp truyền thông có Cán bộ Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn; đại diện phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Vĩnh Tường; đại diện lãnh đạo UBND xã Lũng Hòa cùng 50 hộ dân tiêu biểu đại diện cho các hộ đã dùng nước và chưa dùng nước từ công trình cấp nước tập trung trên địa bàn xã.
Nâng cao nhận thức người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
14/12/2021
Những năm gần đây, người dân khu vực nông thôn của tỉnh không còn lo lắng nhiều về việc thiếu nước sinh hoạt, nước không đảm bảo vệ sinh, bởi nhiều dự án nước sạch tập trung đã được đầu tư, đi vào hoạt động và mang lại hiệu quả thiết thực. Trên địa bàn huyện Lập Thạch, hiện đã được UBND tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng, hoàn thành 03 công trình cấp nước tập trung gồm: công trình cấp nước tập trung các xã Sơn Đông, Vân Trục;
Công tác vận hành, cung ứng nước sạch & VSMT nông thôn trên địa bàn huyện Vĩnh Tường
30/11/2021
Nước sạch là nhu cầu tất yếu trong đời sống hằng ngày của mỗi con người, đó cũng là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho nhân dân, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn. Vì vậy, trong những năm qua, UBND tỉnh đã tập trung triển khai có hiệu quả các chính sách của Trung ương về vấn đề cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở vùng nông thôn, đồng thời phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng và hoàn thành các công trình cấp nước tập trung quy mô liên xã và giao Trung tâm nước sạch & VSMT nông thôn quản lý vận hành đạt hiệu quả.
Hội nghị tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về Nước sạch & VSMT nông thôn thuộc Chương trình xây dựng NTM năm 2021
04/11/2021
Sáng ngày 03/11/2021, tại hội trường Trung tâm Văn hóa thể thao xã Nguyệt Đức, Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn Vĩnh Phúc phối hợp với UBND xã Nguyệt Đức (huyện Yên Lạc) tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về Nước sạch & VSMT nông thôn thuộc Chương trình xây dựng NTM năm 2021. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo UBND xã Nguyệt Đức cùng 50 đại biểu là đại diện cho các hộ dân trên địa bàn xã.
    Tuyên truyền nước sạch trên địa bàn huyện Vĩnh Tường
18/10/2021
Tuyên truyền nước sạch trên địa bàn huyện Vĩnh Tường
Xem tất cả »
/> Kế hoạch Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng vốn vay WB năm 2019
01/03/2019
Kế hoạch Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng vốn vay WB năm 2019
Kế hoạch Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng vốn vay WB năm 2019.
28/02/2019
Kế hoạch Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng vốn vay WB năm 2019
Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả đầu ra vốn vay WB năm 2018
18/05/2018
Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả đầu ra vốn vay WB năm 2018
Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả đầu ra vốn vay WB năm 2017
21/12/2016
Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả đầu ra vốn vay WB năm 2017
Xem tất cả »

Văn bản mới


Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

Đơn vị trực thuộc


Thời tiết