Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Phúc


Trụ sở: Số 23, Đường Ngô Gia Tự, Phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, T.Vĩnh Phúc

Điện thoại:  0211.3842.430

Fax:           0211.3842.414

Email:        ttgct-sonnptnt@vinhphuc.gov.vn

Lãnh đạo trung tâm:

1. Giám đốc: Nguyễn Văn Quân

Điện thoại: (0211).3842414 
     
Email:  QuanNV2@vinhphuc.gov.vn

2. Phó giám đốc: Phạm Quang Triều
     
 Email: TrieuPQ@vinhphuc.gov.vn

3. Phó giám đốc: Trần Văn Khoa
     
 Email: KhoaTV@vinhphuc.gov.vn

4. Phó giám đốc: Lê Thanh Hảo
     
 Email: HaoLT@vinhphuc.gov.vn

II. Các phòng thuộc trung tâm

1.Phòng Hành chính tổng hợp;

Phó phòng phụ trách: Vũ Thị Vui

Email: vuivt@vinhphuc.gov.vn

2. Phòng Kỹ thuật Gióng cây trồng;

Phó phòng phụ trách: Phạm Thị Hải Yến

Email: yenpth2@vinhphuc.gov.vn

3. Phòng sản xuất, kinh doanh;

4. Phòng kỹ thuật giống vật nuôi, thủy sản

 

Ngày đăng: 26/08/2016 - Số lần được xem: 774

Trung tâm giống cây trồng

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website