Trung tâm kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp Vĩnh Phúc: Nỗ lực xây dựng phòng thử nghiệm đạt chuẩn


Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp, địa chỉ: Đường Bà Triệu, phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc. Có chức năng nhiệm vụ: Theo dõi về độ dày, diễn biến độ phì nhiêu của tầng đất canh tác phục vụ sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn các giải pháp sử dụng đất và phân bón có hiệu quả phục vụ mục đích phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc bảo vệ, cải tạo, bồi dưỡng nâng cao độ phì của đất; Điều tra, xây dựng các loại bản đồ chuyên ngành, đánh giá chất lượng đất đai phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh; Phân tích đất, nước nông nghiệp; Kiểm định, kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng giống cây trồng, phân bón, thức ăn chăn nuôi, một số loại vật tư, sản phẩm nông nghiệp khác; Tham gia công tác nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực được giao.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, đến nay Trung tâm đã xây dựng phòng Thử nghiệm nông nghiệp đạt hợp chuẩn, hợp quy và có đủ năng lực kiểm soát vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp. Với hệ thống máy móc thiết bị chuyên dụng hiện đại của Mỹ, Đức, Anh, Nhật Bản; đội ngũ cán bộ nhân viên phân tích Phòng Thử nghiệm có trình độ chuyên môn cao, Phòng Thử nghiệm nông nghiệp thuộc Trung tâm đang được đánh giá: Là một phòng thử nghiệm duy nhất thuộc cấp tỉnh có hoạt động thử nghiệm đa lĩnh vực và đạt được nhiều chuẩn mực tiêu chuẩn cao trong hệ thống phòng thử nghiệm quốc gia.

Phòng Thử nghiệm nông nghiệp thuộc Trung tâm được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005 như: Hệ thống thiết bị hấp thụ nguyên tử phân tích kim loại nặng; hệ thống sắc ký, sắc ký lỏng phân tích dư lượng thuốc BVTV, dư lượng thuốc kháng sinh được nhập từ hãng Varian, Agilent của Mỹ; Hệ thống cân phân tích, nồi hấp được nhập của hãng SHIMADZU, Hirayama của Nhật; Hệ thống chưng cất đạm, công phá mẫu được nhập của hãng VELP của Ý, hãng Gerhardt của Đức; Hệ thống quang kế ngọn lửa UV-VIS, máy quang trắc so màu UV-VIS, hệ thống cất nước 2 lần được nhập của hãng Varian của Mỹ, hãng Hamilton của Anh; Hệ thống tủ ấm, tủ sấy được nhập của hãng Memmert, Nabertherm của Đức; Các thiết bị nghiền, máy đo chuẩn tự động, máy đo PH, máy đo độ dẫn điện, độ mặn và nhiệt độ được nhập của hãng IKA, Aqualitic của Đức.

 

Với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản,
Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp đang nỗ lực 
xây dựng phòng Thử nghiệm nông nghiệp đạt hợp chuẩn, hợp quy.

Song song với việc đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, Trung tâm đã đào tạo được đội ngũ nhân viên phân tích Phòng Thử nghiệm có trình độ chuyên môn cao. Các nhân viên được đào tạo tại các Viện, Phòng Thử nghiệm chuyên ngành và được cấp các lọai chứng chỉ (mỗi nhân viên có ít nhất từ 3-8 chứng chỉ chuyên môn) như: Chuyên gia đánh giá trưởng; Người lấy mẫu; Thử nghiệm viên; Nguời kiểm định đồng ruộng; Đào tạo quản lý phòng thí nghiệm; Đào tạo hệ thống QLCL ISO/IEC 17025: 2005; hệ thống QLCL TCVN ISO 7457: 2004, ISO/IEC GUIDE 65: 1996.

Nhờ có sự đầu tư căn bản về cơ sở vật chất, thiết bị và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, Phòng thử nghiệm của Trung tâm đã được Văn phòng Công nhận chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng chỉ công nhận Phòng Thử nghiệm tiêu chuẩn Việt Nam (VILAS) mã số VILAS 518 theo chuẩn mực ISO/IEC 17025: 2005 cho 2 lĩnh vực hoá học và sinh học từ tháng 10/2011; Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm; Cục Trồng trọt chỉ định Phòng thử nghiệm phân tích đất, phân bón, kiểm nghiệm giống cây trồng mã số LAS - NN 15, tổ chức chứng nhận hợp quy chất lượng giống cây trồng, mã số 26-0012-BNN; Cục Chăn nuôi chỉ định Phòng Thử nghiệm thức ăn chăn nuôi, mã số LAS - NN 21; Bộ Công Thương chỉ định tạm thời hoạt động thử nghiệm phân bón vô cơ. Tổng số chỉ tiêu phân tích, kiểm nghiệm được công nhận, chỉ định là 67 chỉ tiêu. Trong đó: Phân tích mẫu đất 14 chỉ tiêu bao gồm các chỉ tiêu về kim loại nặng và dinh dưỡng; phân tích mẫu nước là  12 chỉ tiêu; phân tích mẫu phân bón 19 chỉ tiêu; phân tích mẫu thức ăn chăn nuôi 16 chỉ tiêu; Kiểm nghiệm giống cây trồng là 6 chỉ tiêu.

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Hiện, Trung tâm đã cung cấp được các dịch vụ công phục vụ các dự án, chương trình giám sát, quản lý vật tư nông sản của tỉnh và các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu. Trung tâm đã ký nhiều hợp đồng dịch vụ phân tích, với doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể: Năm 2012 là 117.200.000 đồng; năm 2013 là 296.889.000 đồng; đến năm 2014 tăng lên 1.052.929.000 đồng. Các khách hàng thường xuyên của Trung tâm bao gồm: Trung tâm Chế biến cây thuốc nam (Viện Dược liệu); Trung tâm Thực nghiệm sinh học NNCNC (Viện Di truyền nông nghiệp); Thanh tra Sở NN-PTNTcác tỉnh, Chi cục Quản lý chất lượng NLTS các tỉnh; Dịch vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm cho các công ty SX thức ăn chăn nuôi, phân bón... Tất cả khách hàng khi đến với chúng tôi đều rất hài lòng về thái độ phục vụ và sản phẩm dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Trước yêu cầu về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và xu thế hội nhập với khu vực và thế giới, các sản phẩm và đặc biệt là các hàng hóa nông sản xuất khẩu ngày càng đòi hỏi phải được kiểm nghiệm chất lượng một cách nghiêm ngặt hơn trong một môi trường cạnh tranh gay gắt. Đây chính là thời cơ và cũng là thách thức mới đối với Trung tâm, vì vậy Trung tâm tập trung: Thực hiện duy trì Phòng thí (VILAS 518) đã được công nhân, phấn đấu nâng cao chất lượng phân tích, nâng cao uy tín  để thu hút nhiều khách hàng, mở rộng lĩnh vực phân tích, tích cực nghiên cứu các phương pháp phân tích mới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và cả nước; không ngừng cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý chất ISO/IEC 17025:2005; Xây dựng và duy trì tổ chức chứng nhận sản phẩm đối với các đối tượng giống cây trồng; thức ăn chăn nuôi; phân bón và sản phẩm ViêtGap về trồng trọt và không ngừng cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý chất theo ISO/IEC 17065:2012; Tiếp tục đề xuất thực hiện các dự án tăng cường đầu tư thiết bị theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp;  Đầu tư  trang thiết bị phân tích mới, hiện đại để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng phức tạp và đa dạng của khách hàng, phục vụ hữu hiệu cho hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu trong giai đoạn mới.

Ngày đăng: 29/06/2015 Tác giả: Tự Cường - Nguồn: TTKN - Số lần được xem: 1719

Trung tâm kiểm nghiệm chất lượng đất và vật tư nông nghiệp

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website