Trung tâm nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn

Công tác vận hành, cung ứng nước sạch & VSMT nông thôn trên địa bàn huyện Vĩnh Tường
30/11/2021
Nước sạch là nhu cầu tất yếu trong đời sống hằng ngày của mỗi con người, đó cũng là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho nhân dân, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn. Vì vậy, trong những năm qua, UBND tỉnh đã tập trung triển khai có hiệu quả các chính sách của Trung ương về vấn đề cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở vùng nông thôn, đồng thời phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng và hoàn thành các công trình cấp nước tập trung quy mô liên xã và giao Trung tâm nước sạch & VSMT nông thôn quản lý vận hành đạt hiệu quả.
Xem chi tiết »
Kế hoạch Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng vốn vay WB năm 2019.
28/02/2019
Kế hoạch Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng vốn vay WB năm 2019
Xem chi tiết »
Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình cấp nước và VSNT dựa trên kết quả năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc
28/02/2019
Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình cấp nước và VSNT dựa trên kết quả năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc
Xem chi tiết »
Hệ thống cấp nước sạch tập trung liên 12 xã huyện Vĩnh Tường đã về tới các hộ gia đình
14/12/2018
Hiện nay trên địa bàn huyện Vĩnh Tường cũng như các địa phương khác quá trình sản xuất, sinh hoạt của con người làm phát sinh nhiều yếu tố gây ô nhiễm nguồn nước, việc sử dụng nước sinh hoạt của người dân chủ yếu là nước mặt khai thác từ các giếng khơi, giếng khoan không đảm bảo vệ sinh gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Xem chi tiết »
Kết quả bước đầu chương trình nước sạch nông thôn (Kế hoạch 5 năm tỉnh Vĩnh Phúc)
14/10/2018
“Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng bằng Sông Hồng” vay vốn Ngân hàng Thế giới là một Chương trình có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết với việc tiếp cận, sử dụng Nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh nhằm cải thiện đời sống sức khỏe cộng đồng dân cư nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững,
Xem chi tiết »
Kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch chương trình nước sạch & VSMT nông thôn năm 2018
14/10/2018
Thực hiện kế hoạch Chương trình Nước sạch & VSMT nông thôn năm 2018 với mục tiêu: Nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 98%;
Xem chi tiết »
Tập huấn truyền thông: Nâng cao nhận thức người dân tham gia Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tại xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường
14/12/2018
Từ ngày 12 - 14/11/2018 tại xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn phối hợp với UBND xã tổ chức 03 lớp truyền thông tuyên truyền về nước sạch và VSMT nông thôn cho 150 lượt người dân tham gia.
Xem chi tiết »
Tập huấn truyền thông: Nâng cao nhận thức người dân tham gia Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tại thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch
02/10/2018
Ngày 22 - 28/9/2018 tại thị trấn Hoa Sơn huyện Lập Thạch, Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn phối hợp với UBND thị trấn tổ chức 04 lớp truyền thông tuyên truyền về nước sạch và VSMT nông thôn cho 200 lượt người dân tham gia.
Xem chi tiết »
Tập huấn truyền thông: Nâng cao nhận thức người dân tham gia Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tại xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch
24/09/2018
Từ ngày 19 - 22/9/2018 tại xã Thái Hòa huyện Lập Thạch, Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn phối hợp với UBND xã tổ chức 04 lớp truyền thông tuyên truyền về nước sạch và VSMT nông thôn cho 200 lượt người dân tham gia.
Xem chi tiết »
Tập huấn truyền thông: Nâng cao nhận thức người dân tham gia Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tại xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường năm 2018
09/11/2018
Từ ngày 24 - 30/10/2018 tại xã Thượng Trưng huyện Vĩnh Tường, Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn phối hợp với UBND xã tổ chức 06 lớp truyền thông tuyên truyền về nước sạch và VSMT nông thôn cho 300 lượt người dân tham gia.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:
Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ