Quyết định số:2283/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp ngày 21 tháng 9 năm 2012, về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi "Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng" vay vốn ngân hàng thế giới


Ngày đăng: 26/08/2016 - Số lần được xem: 549

Tin bài cùng chuyên mục