Quyết định số 3031/QĐ-CT ngày 28/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt thiết kế mẫu, mức hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình nghèo, chính sách và cận nghèo giai đoạn 2013-2017


Ngày đăng: 26/08/2016 - Số lần được xem: 559

Tin bài cùng chuyên mục