Công tác giám sát chất lượng sản phẩm nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh


An toàn thực phẩm (ATTP) hiện nay là vấn đề đang được toàn xã hội quan tâm. Bảo đảm ATTP sẽ góp phần nâng cao sức khoẻ người dân, tăng cường nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản, thủy sản, bảo đảm thực phẩm an toàn trước khi tiêu thụ ngoài thị trường, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã tập trung tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định về ATTP theo Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Luật an toàn thực phẩm và các văn bản có liên quan.

Một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm là việc giám sát chất lượng sản phẩm nông sản, thủy sản đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, có nguy cơ cao như rau, củ, quả, thịt, sản phẩm từ thịt. Hàng tháng, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện giám sát chất lượng sản phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản, thủy sản tại các chợ lớn, chợ trung tâm trên địa bàn các huyện, thành, thị trong tỉnh, các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP  để kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Chi cục đã lấy 557 mẫu sản phẩm nông sản (rau, giò chả) kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu về ATTP, kết quả cụ thể: 414 mẫu giò, chả kiểm tra nhanh dư lượng hàn the thì có 27 mẫu dương tính (chiếm 6,5%); 143 mẫu rau phân tích nhanh dư lượng thuốc BVTV, tất cả các mẫu rau đều cho kết quả âm tính;

Qua các đợt giám sát chất lượng sản phẩm nông sản, thủy sản cho thấy có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản, thủy sản. Một số cơ sở chấp hành tương đối tốt các quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, không phát hiện dư lượng hàn the trong giò chả tại chợ trung tâm thương mại thị trấn Yên Lạc, chợ trung tâm thành phố Vĩnh Yên…Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cơ sở sản xuất kinh doanh chưa chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản, thủy sản. Nguyên nhân của những tồn tại là do thói quen của người tiêu dùng còn xem nhẹ, chưa coi trọng nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm; chưa tiếp cận các thông tin về sản phẩm... Đồng thời, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý về ATTP các cấp, các ngành chưa chặt chẽ, chưa hiệu quả.

Để từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới cùng với việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nông sản, thủy sản đảm bảo ATTP, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trú trọng công tác giám sát chất lượng sản phẩm; thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách các cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và các cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm để người dân được biết, lựa chọn sản phẩm an toàn khi sử dụng nhằm bảo vệ sức khỏe và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển./.gi

Ngày đăng: 01/07/2015 Tác giả: Nguyễn Thị Thu - Nguồn: Chi cục Quản lý chất lượng NLS & TS Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 518

Giá cả thị trường

Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng bò lai 3B thương phẩm Tuyên truyền nước sạch trên địa bàn huyện Vĩnh Tường Kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc Trà hoa vàng Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP năm 2021 Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi bò thịt sinh sản theo hướng sản xuất tập trung
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website