Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP


 An toàn thực phẩm (ATTP) là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống xã hội, ATTP không chỉ ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe mà còn liên quan chặt chẽ đến năng suất, hiệu quả phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và an sinh xã hội. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực trong quản lý, đảm bảo ATTP. Song, thực trạng về ATTP vẫn diễn biến phức tạp, gây lo lắng, bức xúc trong xã hội.

Trước tình hình trên, ngày 09/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Nội dung chỉ thị tập trung vào một số vấn đề sau:

1. Nâng cao trách nhiệm đồng thời kiên quyết xử lý cán bộ buông lỏng quản lý ATTP

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các cấp thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý ATTP và chịu trách nhiệm về đảm bảo ATTP theo lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công thương xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các cơ quan, công chức tiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý ATTP.

Chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP của cơ quan nhà nước cấp dưới; kiên quyết xử lý cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý. Lãnh đạo các cấp từ xã đến tỉnh phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về ATTP trên địa bàn.

2. Thanh tra, kiểm tra đột xuất về ATTP

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công thương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất về ATTP đối với các ngành hàng được phân công, quản lý chặt chẽ các vật tư liên quan đến ATTP, giải quyết sự cố về mất ATTP;

Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an địa phương nắm chắc tình hình các tuyến, địa bàn trọng điểm về vi phạm ATTP, điều tra, xử lý hình sự các vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực ATTP theo quy định của pháp luật.

3. Ưu tiên nguồn lực, kinh phí cho công tác đảm bảo ATTP

Thủ tướng yêu cầu trước ngày 20/5/2016, Bộ Tài chính trình phương án kinh phí cho công tác quản lý ATTP theo hướng cho phép các địa phương sử dụng toàn bộ số tiền phạt vi phạm hành chính về ATTP, trường hợp thực sự cấp bách mới bổ sung kinh phí từ ngân sách nhà nước đáp ứng yêu cầu công tác này, đặc biệt là kinh phí cho công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, trang thiết bị kỹ thuật, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn;

Trước mắt, ứng trước 90% dự toán chi ngân sách trung ương năm 2016 đã bố trí cho dự án ATTP thuộc Chương trình mục tiêu y tế - dân số để các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm ATTP năm 2016.

UBND các cấp ưu tiên bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho công tác quản lý, bảo đảm ATTP, trước mắt chủ động bố trí kinh phí tương ứng với số thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về ATTP thuộc ngân sách địa phương theo quy định để đầu tư trang thiết bị kỹ thuật và công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn.

4. Đảm bảo ATTP là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa: Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương tuyên truyền, vận động tới từng hộ nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp thực hiện các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, ký cam kết bảo đảm vệ sinh ATTP. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải công bố quy trình sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm. Xác định việc bảo đảm ATTP là một tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa

5. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện ATTP: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan báo chí, trước hết là các cơ quan báo chí của Trung ương, của tỉnh, thành phố tăng cường tin bài, chuyên mục, chuyên trang, chương trình về ATTP; thông tin, tuyên truyền khách quan, trung thực, kịp thời về thực phẩm an toàn, nhất là các điển hình sản xuất, chế biến, lưu thông thực phẩm an toàn và các vụ việc vi phạm ATTP.

6. Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Công an, Bộ đội biên phòng và các địa phương có cơ chế phù hợp (như đường dây nóng) để tiếp nhận phản ánh của nhân dân, báo chí về vi phạm ATTP và xử lý nghiêm, kịp thời; có hình thức tôn vinh, khen thưởng đối với cá nhân phát hiện và cung cấp thông tin về sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn.

7. Tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong năm 2016 việc đảm bảo an toàn, vệ sinh đối với các thực phẩm tươi sống và các loại thực phẩm tiêu dùng trong sinh hoạt hàng ngày của nhân dân. Tăng cường lực lượng và gia tăng kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn, xử lý nghiêm việc nhập lậu, lưu thông, kinh doanh các loại thực phẩm tươi sống không an toàn, không rõ nguồn gốc. Tập trung xử lý dứt điểm việc sử dụng Salbutamol, vàng ô, kháng sinh trong chăn nuôi, sản xuất, chế biến thực phẩm…

Ngày đăng: 13/05/2016 Tác giả: Nguyễn Hoài Thu - Nguồn: Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản - Số lần được xem: 540

Giá cả thị trường

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website