Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản


Ngày 01 tháng 6 năm 2016 Bộ Nông Nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 08/2016/TT- BNNPTNT Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và có hiệu lực từ ngày 15/7/2016.

Thông tư này quy định việc giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) đối với sản phẩm nông lâm thủy sản lưu thông, tiêu thụ trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động giam sát nhằm cảnh báo, phòng ngừa và ngăn chặn sự cố ATTP trước khi phân phối đến người tiêu dùng.

Đối tượng thực phẩm nông lâm thủy sản áp dụng gồm: ngũ cốc, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản, rau, củ quả và sản phẩm rau, củ quả, trứng, sữa tươi nguyên liệu, mật ong, muối, gia vị, đường, chè, cà phê, hạt tiêu, điều và các nông sản thực phẩm được lưu thông, tiêu thụ tại chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản, cơ sở thu gom, phân phối nông lâm thủy sản, cơ sở chuyên doanh nông lâm thủy sản.

Căn cứ để thực hiện giám sát ATTP nông lâm thủy sản là các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Y tế ban hành và các quy định khác của nhà nước có liên quan về các chỉ tiêu ATTP đối với thực phẩm nông lâm thủy sản.

Phương thức giám sát là lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm nghiệm, đánh giá sự phù hợp với quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của một chỉ tiêu hoặc một nhóm chỉ tiêu đối với một sản phẩm, nhóm sản phẩm cụ thể có nguy cơ cao về ATTP trong một khoảng thời gian được xác định.

Thông tư quy định về tiêu chí xác định sản phẩm và chỉ tiêu ATTP cần giám sát như sau: Xác định sản phẩm và chỉ tiêu ATTP cần giám sát theo một hoặc một số tiêu chí sau: Sản phẩm, chỉ tiêu bị phát hiện vi phạm quy định về ATTP theo phản ánh của người tiêu dùng, cảnh báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ATTP; cảnh báo của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu; Sản phẩm, chỉ tiêu bị phát hiện không bảo đảm ATTP từ kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP của năm trước; Sản phẩm, chỉ tiêu gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể; và theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp &PTNT, Sở Nông nghiệp &PTNT.
    Thông tư quy định việc xử lý khi kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát không bảo đảm ATTP: Ngay sau khi có kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát không đảm bảo ATTP, cơ quan giám sát thực hiện nội dung sau:

1.Thông báo bằng văn bản tới cơ sở có mẫu không bảo đảm ATTP, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm không bảo đảm ATTP, điều tra nguyên nhân, thực hiện hành động khắc phục và báo cáo kết quả về cơ quan giám sát. Việc truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không bảo đảm ATTP được thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2.Thông báo bằng văn bản kết quả giám sát tới các cơ quan chức năng địa phương được phân công quản lý an toàn thực phẩm tại công đoạn sản xuất kinh doanh có mẫu giám sát phát hiện không bảo đảm an toàn thực phẩm để có biện pháp kiểm soát phù hợp.

3.Trường hợp quá thời hạn yêu cầu không nhận được báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân và thực hiện hành động khắc phục của cơ sở, cơ quan giám sát thông báo và đề nghị bằng văn bản tới cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành để tổ chức thanh tra đột xuất và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật thanh tra.

4. Trường hợp mẫu giám sát không bảo đảm an toàn thực phẩm được xác định là sản phẩm nhập khẩu, cơ quan giám sát báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có văn bản thông báo tới cơ quan chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm thủy sản nhập khẩu.

Như vậy, từ ngày 15/7/2016 Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 Quy định giám sát ATTP nông lâm thủy sản có hiệu lực và thay thế Thông tư số 05/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2010 của Bộ NN và PTNT về hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường; thay thế Thông tư số 61/2012/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2012 của Bộ NN và PTNT về quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch.

Ngày đăng: 15/07/2016 Tác giả: Bùi Thị Hồng Quyên - Nguồn: Chi cục Quản lý Chất lượng NLS &TS - Số lần được xem: 551

Giá cả thị trường

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website