Danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận sản phẩm sản xuất theo quy trình sản xuất Nông nghiệp tốt trong Nông nghiệp, Thủy sản (VietGAP) năm 2016


Ngày đăng: 13/01/2017 Tác giả: Theo Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 693

Giá cả thị trường

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website