Vĩnh Tường đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp


Để tăng năng suất, sản lượng và tăng thu nhập cho người nông dân, những năm qua, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện đã đề xuất với Hội đồng Khoa học tỉnh nhiều đề tài nghiên cứu khoa học.
Trong đó, ba đề tài khoa học đã thực hiện và được Hội đồng Khoa học - CN tỉnh nghiệm thu đạt loại xuất sắc gồm: Đề tài: “Nghiên cứu mật độ cấy lúa hợp lý để thâm canh lúa cao sản trên đất phù sa cổ sông Hồng – huyện Vĩnh Tường”; Đề tài: “Nghiên cứu về điều tiết nước giai đoạn cuối đẻ nhánh để thâm canh lúa cao sản trên đất phù sa sông Hồng – huyện Vĩnh Tường”; Đề tài: “Xây dựng mô hình trồng cà chua ghép trái vụ (vụ xuân và vụ đông) để nâng cao giá trị sản xuất/ha”. Để các đề tài trên được đưa vào ứng dụng trên địa bàn huyện, được sự giúp đỡ của Hội đồng Khoa học - CN tỉnh, Sở Khoa học &Công nghệ và Sở Nông nghiệp&PTNT Vĩnh Phúc, UBND huyện Vĩnh Tường, Phòng Nông nghiệp&PTNT đã triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu 3 đề tài. Kết quả đạt được như sau:
Ứng dụng đề tài trên cây lúa: Diện tích từ 25,52 ha năm 2007 đến năm 2012 đã đạt 5.500 ha, nâng tổng diện tích ứng dụng đề tài (từ 2007 - 2012) đạt 14.442 ha. Nhiều xã, thị trấn đã ứng dụng đạt 75-80% diện tích gieo trồng cả năm như: Yên Lập, Ngũ Kiên, Lý Nhân, Thượng Trưng, Vĩnh Sơn, Thổ Tang... Năng suất trung bình 65,97 tạ/ha, tăng so với đối chứng 5,10 tạ/ha, bằng 108,4%. Tổng sản lượng mô hình tăng 7.365 tấn. Hiệu quả của mô hình tăng so với sản xuất theo tập quán là 75.650 triệu đồng. Thông qua việc thực hiện mô hình ứng dụng đã nâng cao nhận thức cho nông dân về việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất lúa, góp phần nâng cao năng suất sản lượng lúa trong điều kiện quỹ đất sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp cho phát triển công nghiệp. Mật độ cấy lúa 33-35 khóm/m2; 3 dảnh/khóm phù hợp với phần lớn diện tích đất lúa huyện Vĩnh Tường. Điều tiết nước giai đoạn cuối đẻ nhánh của cây lúa giúp cho lúa cứng cây, chống đổ tốt, chống chịu tốt với sâu bệnh và điều kiện thời tiết bất thuận. Kết hợp 2 biện pháp kỹ thuật: Mật độ cấy thích hợp và điều tiết nước giai đoạn cuối đẻ nhánh của cây lúa là biện pháp thâm canh lúa: Giảm chi phí giống, công lao động, nước tưới, điện bơm nước, thuốc bảo vệ thực vật và tăng năng suất lúa, tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Mở rộng diện tích ứng dụng mô hình góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm lao động sản xuất nông nghiệp tăng lao động cho các ngành phi nông nghiệp.
Ứng dụng đề tài trên cây cà chua ghép: Mô hình ứng dụng được thực hiện từ vụ Thu Đông năm 2011 đến nay.
Vụ Thu Đông 2011 với diện tích 3,0 ha tại 04 xã, thị trấn (TT Thổ Tang, Tân Tiến, Đại Đồng, Vĩnh Sơn). Năng suất cà chua ghép đạt 79,1 tấn/ha (2.850 kg/sào); Giá trị sản xuất 1 ha đạt 554 triệu đồng. Thu nhập trung bình đạt 432,77 triệu đồng/ha. So với đối chứng: Năng suất tăng trung bình 2,26 lần; Giá trị sản xuất tăng 2,4 lần; Thu nhập tăng 2,62 lần.
Vụ Thu Đông 2012 với diện tích 9,0 ha tại 06 xã, thị trấn của huyện Vĩnh Tường (Thổ Tang, Tân Tiến, Đại Đồng, Vĩnh Sơn, Vũ Di, Tứ Trưng) và 02 xã của huyện Yên Lạc (Đại Tự và Hồng Phương). Cà chua ghép đạt năng suất cao (ước tính đến 25/01/2013) trung bình: 73,3 tấn /ha (2,64 tấn/1sào); giá trị sản xuất 1 ha đạt trung bình: 513,43 triệu đồng; thu nhập 1 ha đạt trung bình: 371,35 triệu đồng. So với đối chứng: Năng suất tăng trung bình: 2,3 lần; giá trị sản xuất tăng: 2,5 lần; thu nhập tăng: 2,8 lần.
Cà chua ghép sinh trưởng tốt, chống chịu bệnh (đặc biệt là đối với bệnh héo rũ vi khuẩn) tốt hơn hẳn so với cà chua không ghép. Năng suất và hiệu quả kinh tế của cà chua ghép vụ Thu Đông vừa cao vượt trội vừa chắc ăn, ít rủi ro hơn so với đối chứng không ghép. Trồng cà chua ghép là một giải pháp kỹ thuật có thể đem lại thu nhập cao cho nông dân, đáp ứng nhu cầu thị trường. Cà chua ghép đòi hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc rất nghiêm ngặt. Thực hiện đúng quy trình trồng và chăm sóc sớm thì cho năng suất cao. Trồng không đúng kỹ thuật, chăm sóc muộn, không đủ phân bón và nước tưới, phòng trừ sâu bệnh không kịp thời thì có thể không cho thu hoạch.
Sản phẩm cà chua ghép có chất lượng tốt, an toàn góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ sản xuất trong nước, cạnh tranh tốt với cà chua nhập từ Trung Quốc trong các tháng đầu vụ Đông.
Với kết quả thực hiện ứng dụng các đề tài, trong những năm tới huyện Vĩnh Tường tiếp tục tuyên truyền, mở rộng diện tích trên địa bàn toàn huyện góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác. 
 
 Trưởng phòng Nông Nghiệp & PTNT huyện Vĩnh Tường

Ngày đăng: 22/02/2013 Tác giả: KS. Nguyễn Văn Quỳnh - Số lần được xem: 878

Khoa học Công nghệ

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website