Lúa Lai TH3-5 khẳng định ưu thế trong sản xuất vụ mùa


Với ưu điểm thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, chất lượng gạo ngon, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của Vĩnh Phúc; giống lúa lai TH3-5 đang khẳng định ưu thế trên đồng đất Vĩnh Phúc.

Trên cơ sở thành công của mô hình trình diễn sản xuất lúa lai TH3-5 Vụ Xuân năm 2015. Vụ Mùa năm 2015, Trạm Khuyến nông Yên Lạc tiếp tục phối hợp với Công ty Mahyco Việt Nam và HTX Nông nghiệp Phương Trù, xã Yên Phương huyện Yên Lạc thực hiện xây dựng mô hình trình diễn thâm canh giống lúa  lai TH3-5, với quy mô 1,5ha, giống lúa đối chứng KD18.
 


Thăm quan mô hình lúa TH3-5 tại HTX NN Phương Trù, xã Yên Phương vụ Mùa 2015

Giống lúa lai TH3-5 là giống lúa ngắn ngày, có thể gieo cấy được 2 vụ trong năm, đối với Vụ Xuân thời gian sinh trưởng 115-120 ngày; Vụ Mùa 95 – 100 ngày. Lúa lai TH3-5 có hình dạng cây gọn, lá đứng, phiến lá dày, màu xanh nhạt, đặc biệt khi hạt thóc chín chuyển màu vàng vẫn giữ được bộ lá xanh, độ thuần đồng ruộng khá. Qua thời gian theo dõi cho thấy: Thời tiết Vụ Mùa 2015 nhìn chung là thuận lợi, cây lúa nhanh bén rễ, đẻ nhánh khỏe, bị nhiễm nhẹ một số đối tượng sâu bệnh (sâu cuấn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh khô vằn). Nhờ mật độ cấy thích hợp, bón phân đúng thời điểm và liều lượng nên khả năng đẻ nhánh hữu hiệu cao hơn giống lúa KD18, số bông/m² của giống lúa TH3-5 cao hơn so với đối chứng là 24 bông/m²; tổng số hạt/bông của lúa TH3-5 thấp hơn so với lúa đối chứng là 21 hạt/bông. Tuy nhiên giống lúa TH3-5 lại có tỷ lệ hạt chắc cao hơn so với giống KD18 là 10% và khối lượng 1000 hạt cao hơn giống đối chứng. Do đó giống TH3-5 có năng suất cao hơn giống KD18 là 16,5kg/sào tương đương 457kg/ha và hiệu quả kinh tế cao hơn 78.000đ/sào.

Giống lúa Lai TH3-5 là giống lúa có tiềm năng năng suất cao, chịu thâm canh, đặc biệt có thời gian sinh trưởng ngắn nên rất phù hợp cho sản xuất vụ Đông tiếp theo trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, trong thời gian tới Trạm Khuyến nông Yên Lạc đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND huyện Yên Lạc tiếp tục quan tâm đầu tư đưa giống lúa TH3-5 vào cơ cấu giống lúa mới được hỗ trợ của tỉnh.

Ngày đăng: 22/09/2015 Tác giả: :Trần Hanh - Nguồn: Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 682

Phát triển nông thôn

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website