Lễ vinh danh làng nghề, nghệ nhân, thợ giỏi lĩnh vực ngành nghề nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013


Sáng ngày 26/12/2013, tại Khách sạn Vĩnh Yên, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Lễ vinh danh làng nghề, nghệ nhân, thợ giỏi cấp tỉnh lĩnh vực ngành nghề nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013. Tới dự Lễ Vinh danh có các đồng chí: Trần Thanh Hải, PGĐ Sở Nông nghiệp & PTNT; Nguyễn Văn Mạnh, PGĐ Sở Tài chính; Nguyễn Công Quang, PGĐ Sở Khoa học Công nghệ; Nguyễn Tiến Dũng, PCT UBND huyện Sông Lô; Lãnh đạo, cán bộ Chi cục Phát triển nông thôn; đại diện UBND các xã, phường, thị trấn có làng nghề; các nghệ nhân, thợ giỏi được công nhận ở kỳ trước và năm 2013.
Theo báo cáo của Chi cục Phát triển nông thôn, đến tháng 11/2013 Vĩnh Phúc có 19.317 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn, với các ngành nghề chủ yếu gồm: Chế biến bảo quản nông lâm thủy sản; thủ công mỹ nghệ; gây trồng, kinh doanh sinh vật cảnh; chế biến nguyên vật liệu phục vụ ngành nghề nông thôn; sản xuất vật liệu xây dựng. Các cơ sở nghề đã tạo việc làm cho 54.399 lao động với giá trị hàng hóa sản xuất ra là 2.084,8 tỷ đồng. Các làng nghề đã giúp các địa phương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Công tác tổ chức xét duyệt, công nhận làng nghề, xét công nhận và phong danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi cho những lao động có tay nghề cao là việc làm hết sức cần thiết nhằm động viên để họ gìn giữ nghề, phát triển nghề, truyền nghề cho các lao động tại địa phương. Thực hiện Quyết định số 1749/QĐ-CT ngày 08/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu để Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội thi thợ giỏi lĩnh vực ngành nghề nông thôn và tiến hành xét công nhận làng nghề, nghệ nhân, thợ giỏi năm 2013. Trên cơ sở kết quả Hội thi thợ giỏi, kết quả thẩm định thực tế các làng nghề, cá nhân có hồ sơ đề nghị xét công nhận làng nghề, nghệ nhân cấp tỉnh, UBND tỉnh đã quyết định công nhận và tặng danh hiệu làng nghề truyền thống, nghệ nhân và thợ giỏi cấp tỉnh cho 02 làng nghề, 06 nghệ nhân và 18 thợ giỏi cấp tỉnh. Như vậy, qua các lần xét tặng danh hiệu làng nghề, nghệ nhân, thợ giỏi cấp tỉnh, đến nay tỉnh Vĩnh Phúc có 24 làng nghề, 14 nghệ nhân và 123 thợ giỏi cấp tỉnh.
(Danh sách các làng nghề truyền thống, nghệ nhân, thợ giỏi tỉnh Vĩnh Phúc đựơc công nhận và tặng danh hiệu năm 2013.Xem chi tiết...).
Phát biểu tại Lễ vinh danh đồng chí Trần Thanh Hải, PGĐ Sở Nông nghiệp & PTNT cho biết: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế thế giới, suy giảm kinh tế trong nước nhưng các làng nghề, cơ sở ngành nghề nông thôn đang từng bước khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh, truyền thống văn hóa làng nghề Vĩnh Phúc, liên kết giúp nhau vượt qua khó khăn duy trì sản xuất, từng bước mở rộng thị trường. Để giúp các làng nghề phát triển bền vững, Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ tích cực tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính hỗ trợ làng nghề như: Xây dựng chiến lược thị trường, chiến lược mặt hàng; giải quyết nhu cầu về vốn; khắc phục ô nhiễm môi trường; giải quyết nhu cầu về mặt bằng của sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất; nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm; củng cố phát triển nguồn nhân lực;…
Được sự ủy quyền của UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính, Sở Khoa học công nghệ, UBND huyện Sông Lô đã trao Giấy chứng nhận cho các làng nghề, nghệ nhân và thợ giỏi cấp tỉnh kèm theo tiền thưởng cho mỗi làng nghề là 50 triệu đồng, mỗi nghệ nhân 5 triệu đồng, mỗi thợ giỏi 3 triệu đồng. 
 
 Một số hình ảnh tại Lễ vinh danh

 
Đ/c Trần Thanh Hải, PGĐ Sở Nông nghiệp & PTNT trao Giấy chứng nhận cho đại diện
làng nghề đan lát truyền thống thôn Nhật Tân, xã Văn Quán, huyện Lập Thach
và làng nghề mộc truyền thống thôn Vĩnh Tiên, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc
 
Đ/c Nguyễn Văn Mạnh, PGĐ Tài chính và Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, PCT UBND huyện Sông Lô
trao Giấy chứng nhận cho 6 nghệ nhân được công nhận năm 2013

Đ/c Nguyễn Công Quang, PGĐ Sở Khoa học Công nghệ và Đ/c Lê Văn Phòng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn 
trao Giấy chứng nhận cho đại diện các thợ giỏi được công nhận năm 2013
 

Ngày đăng: 27/12/2013 Tác giả: Tự Cường - Trần Hanh - Nguồn: Trung tâm Thông tin NN & PTNT - Số lần được xem: 576

Phát triển nông thôn

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website