Vĩnh Tường đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021


Xây dựng nông thôn mới (NTM) đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Vĩnh Tường đang tập trung lãnh, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cùng với đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án để Vĩnh Tường được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời hoàn thành kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.

Diện mạo thôn Vũ Di, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường ngày càng khởi sắc khi xây dựng NTM nâng cao

Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đổi mới bởi cơ sở hạ tầng kinh tế được đầu tư khang trang, đời sống xã hội của người dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần, đó là những minh chứng, thay đổi rõ nét nhất thể hiện hiệu quả của công cuộc xây dựng NTM tại huyện Vĩnh Tường. Tiếp nối thành công của các thôn Phúc Lập Trong, xã Tam Phúc; Thôn Thượng,  xã Ngũ Kiên. Năm 2021,huyện Vĩnh Tường có 2 xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTM nâng cao là Vũ Di, Ngũ Kiên và 16 thôn đăng ký hoàn thành xây dựng thôn NTM kiểu mẫu thuộc 5 xã: Ngũ Kiên, Vũ Di, Thượng Trưng, Tân Phú, Bình Dương.

Ngay sau khi đăng ký, dựa trên cơ sở các điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu do UBND tỉnh ban hành, huyện đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các xã đăng ký và căn cứ vào tình hình của địa phương để có kế hoạch triển khai chi tiết, lộ trình cụ thể. Cùng với đó, UBND huyện cũng đã giao các ban, ngành chuyên môn phụ trách các tiêu chí, bám sát để hướng dẫn các địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện theo lộ trình, kế hoạch đề ra; gắn trách nhiệm việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu được phân công với nhiệm vụ và công tác thi đua của từng đơn vị hàng năm.

Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền được huyện chú trọng đẩy mạnh để tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu ở các địa phương. Dự kiến, trong năm 2021 huyện dành ngân sách 234 tỷ đồng để triển khai thực hiện chương trình xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai tại các địa phương, chính quyền các xã đã có sự linh hoạt, sáng tạo, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách cấp và phát huy nguồn lực sẵn có, cũng như huy động nguồn lực trong nhân dân của địa phương để đảm bảo hoàn thành các chương trình, mục tiêu đề ra.

Tại các xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao và thôn đăng ký xây dựng thôn NTM kiểu mẫu của huyện Vĩnh Tường. Những ngày này cả hệ thống chính trị vào cuộc, vừa chống dịch bệnh vừa nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Huyện đã cùng với các ngành, các địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế thúc đẩy kinh tế, phát triển xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức dân cùng tham gia bảo vệ thành quả xây dựng NTM và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Là địa phương phải lùi thời gian công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Vũ Di đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí và phấn đấu được công nhận là xã NTM nâng cao năm 2021. Hiện nay, xã đã hoàn thành 4/5 tiêu chí của xã NTM nâng cao và đang tiếp tục hoàn thiện tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội, một số nội dung như hoàn thành trồng 1,02 km đường hoa và hoàn thiện việc xây dựng nhà điều hành, lớp học trường mầm non trong tháng 12/2021, nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Ông Đặng Tuấn Cường - Phó chủ tịch UBND xã Vũ Di cho biết: Xây dựng NTM là quá trình lâu dài, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu chứ không có kết thúc nên ngay sau khi đạt chuẩn NTM, xã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Trong quá trình triển khai, xã đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của người dân, huy động nhân dân cùng chung sức, đồng lòng để hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Bên cạnh đó, người dân trên địa bàn xã cũng tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng và chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đối với thôn Hoa Phú, xã Bình Dương sau khi được chọn điểm để triển khai xây dựng đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu năm 2021, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng của nhân dân, bà con nhân dân đã tự bỏ kinh phí xây dựng 260/6180 m cống rãnh, thoát nước thải, trải nhựa 580 m đường giao thông trong thôn, đóng góp tiền để xây dựng đường hoa..., đến nay thôn Hoa Phú đã đạt 6/9 tiêu chí.

Xây dựng thôn NTM kiểu mẫu ở thôn Hoa Phú, xã Bình Dương, huyên Vĩnh Tường.

Bà Phan Thị Hiền Trưởng thôn Hoa Phú cho biết: Thời điểm này, thôn còn 3 tiêu chí Giao thông, Văn hóa, Môi trường chưa đạt theo quy định. Để đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu theo đúng kế hoạch, thôn đang tích cực triển khai thực hiện đặt chậu hoa hai bên đường, vẽ tranh cổ động được 1.400/3.300 m; chỉnh trang lại khuôn viên Nhà văn hóa thôn, trồng cây xanh, xây bồn hoa; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại rác thải ngay tại gia đình phấn đấu cuối tháng 11/2021 hoàn thiện các nội dung công việc để tháng 12/2021 hoàn thành các tiêu chí trên.

Quyết tâm tạo cho bộ mặt nông thôn ở các làng quê diện mạo mới, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng cao hơn. Dáng dấp thôn NTM kiểu mẫu ở các địa phương cơ bản được hình thành, chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện, làng quê được giữ gìn và phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Môi trường nông thôn có bước chuyển biến rõ nét, ý thức của người dân về vệ sinh bảo vệ môi trường đã được nâng lên. Việc xây dựng được những thôn NTM kiểu mẫu đã tạo động lực để chính quyền và người dân cùng chung tay nỗ lực làm đẹp thêm cho mỗi làng quê.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra trong thời gian tới, UBND  huyện Vĩnh Tường đưa ra những nhiệm vụ giải pháp như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng nông thôn mới nói chung và nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu nói riêng. Tăng cường đi cơ sở, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn các xã, các thôn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí, đồng thời hoàn thiện hồ sơ chứng minh các tiêu chí đảm bảo theo quy định. Đề nghị UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí đối với việc thực hiện chương trình xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức đăng ký thực hiện xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu năm 2022 và rà soát nguồn vốn thực hiện, đề xuất với tỉnh kinh phí hỗ trợ thực hiện năm 2022.

Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đã khẳng định được sự cần thiết trong thực tế và đem lại nhiều lợi ích cho người dân. Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc tích cực của mỗi địa phương, huyện Vĩnh Tường sẽ có nhiều hơn những vùng quê giàu đẹp, trù phú, đáng sống./.

Ngày đăng: 22/10/2021 Tác giả: Hồng Đức - Số lần được xem: 57

Phát triển nông thôn

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website