Quyết định Số 29/QĐ-SNN&PTNT, V/v công bố Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhình năm 2030


Quyết định Số 29/QĐ-SNN&PTNT, V/v công bố Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhình năm 2030

Ngày đăng: 24/03/2011 Tác giả: ST - Số lần được xem: 662