LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính(126)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
1 Quy trình xây dựng kế hoạch Nông nghiệp và PTNT hàng năm, 05 năm 19/12/2019
2 Biểu mẫu các chỉ tiêu phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn 24/11/2021
3 Quy trình đánh giá công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 19/12/2019
4 Quy trình Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 19/12/2019
5 Quy trình Qiải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 19/12/2019
6 Biểu mẫu Thanh Tra Quyết định V/v Thanh tra, kiểm tra... 24/11/2021
7 Biểu mẫu Thanh Tra Phiếu đề xuất thụ lý đơn... 24/11/2021
8 Biểu mẫu TTHC Thanh tra Quyết định về việc giải quyết khiếu nại...(lần 2) 24/11/2021
9 Quyết định về việc ban hành Mục tiêu chất lượng của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021 08/02/2021
10 Quy trình Quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm Quản lý văn bản (VNPT-ioffice) 24/11/2021