LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 14)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
1 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật 13/08/2019
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 13/08/2019
3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 13/08/2019
4 10. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật 13/08/2019
5 Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón 13/08/2019
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 13/08/2019
7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 13/08/2019
8 Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón 13/08/2019
9 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón 13/08/2019
10 Thủ tục: Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng 13/08/2019