LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 105)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
61 10. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật 13/08/2019
62 Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón 13/08/2019
63 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 13/08/2019
64 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 13/08/2019
65 Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón 13/08/2019
66 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón 13/08/2019
67 Thủ tục: Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng 13/08/2019
68 Thủ tục: Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm 13/08/2019
69 Thủ tục: Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm 13/08/2019
70 Thủ tục: Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm 13/08/2019