LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 14)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
11 HD.SNN.04 Hướng dẫn kiểm soát rủi ro 19/12/2019
12 HD.SNN.03 Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục 19/12/2019
13 HD.SNN.02 Hướng dẫn đánh giá nội bộ 19/12/2019
14 HD.SNN.01 Hướng dẫn kiểm soát thông tin 19/12/2019