LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 95)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
41 Thủ tục: Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 13/08/2019
42 Thủ tục: Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 13/08/2019
43 Thủ tục: Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh 13/08/2019
44 Thủ tục: Hỗ trợ dự án liên kết 13/08/2019
45 Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu (dự án vốn do Bộ Nông nghiệp & PTNT quản lý, cấp chủ đầu tư thực hiện) 13/08/2019
46 Thủ tục: Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm (HSQT), hồ sơ dự sơ tuyển (HSDST), danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (dự án vốn do Bộ Nông nghiệp & PTNT quản lý, cấp chủ đầu tư thực hiện) 13/08/2019
47 Thủ tục:Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu (dự án vốn do Bộ Nông nghiệp & PTNT quản lý, cấp chủ đầu tư thực hiện) 13/08/2019
48 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật 13/08/2019
49 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 13/08/2019
50 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 13/08/2019