LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 93)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
1 Biểu mẫu các chỉ tiêu phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn 24/11/2021
2 Biểu mẫu Thanh Tra Quyết định V/v Thanh tra, kiểm tra... 24/11/2021
3 Biểu mẫu Thanh Tra Phiếu đề xuất thụ lý đơn... 24/11/2021
4 Biểu mẫu TTHC Thanh tra Quyết định về việc giải quyết khiếu nại...(lần 2) 24/11/2021
5 Chính sách chất lượng 19/12/2019
6 BM.TTr.01.01 Quyết định thanh tra/ kiểm tra 19/12/2019
7 BM.TTr.02.01 Phiếu đề xuất thụ lý đơn 19/12/2019
8 BM QT KH Các tiêu chí phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn 19/12/2019
9 BM Các tiêu chí phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn 19/12/2019
10 BM.35.TTr.02.35 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại tố cáo....(lần 2) 19/12/2019