Kết quả bước đầu về tái đàn lợn tại các hộ chăn nuôi sau dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh


Ngày 25/10/2019, Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban hành văn bản về hướng dẫn tái đàn gửi các địa phương để làm căn cứ thực hiện. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở được giao nhiệm vụ đã tích cực phối hợp cơ quan truyền thông; các đơn vị liên quan, các địa phương tổ chức các lớp tập huấn cho các hộ, cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học (ATSH) trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và giới thiệu các đơn vị cung ứng giống có uy tín, đảm bảo chất lượng, an toàn dịch bệnh để người chăn nuôi trong tỉnh biết, lựa chọn mua con giống tái đàn sản xuất.

Kết quả (tính đến hết tháng 01/2020), theo báo cáo của các huyện, thành phố, toàn tỉnh có 995 hộ tái đàn lợn, với tổng đàn là 22.715 con gồm 2.544 con lợn nái, đực giống và 20.171 con lợn thịt; trong đó: mua mới là 10.669 con, 12.046 con từ đàn lợn giữ lại không tiêu hủy sinh sản ra.

xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch

Trong quá trình tái đàn lợn hiện nay cũng còn gặp một số khó khăn như: Việc tìm mua lợn giống trên thị trường của người chăn nuôi hiện nay là rất khó khăn do nguồn cung cấp giống từ các cơ sở chăn nuôi uy tín, đảm bảo an toàn là rất hạn chế; giá con giống loại 07-10 kg/con đang ở mức rất cao (trên 2 triệu đồng/con). Số hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh vẫn chiếm tỷ lệ rất lớn (trên 80% tổng số hộ); nhiều hộ vẫn chủ quan, lơ là trong quá trình thực hiện tái đàn, chưa áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật về chăn nuôi ATSH theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Tại các vùng đồng bằng có những ao, hồ liền kề với chuồng trại của hộ chăn nuôi lợn, các hộ gặp khó khăn trong việc cải tạo lại chuồng trại đáp ứng yêu cầu ATSH, nhất là nguồn nước phục vụ chăn nuôi bị ô nhiễm.

Để việc tái đàn sản xuất chăn nuôi lợn đạt hiệu quả, các cơ sở chăn nuôi lợn cần thận trọng, đảm bảo theo nguyên tắc:

- Thực hiện nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi ATSH tại những xã không bị dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hoặc những xã bị dịch nhưng đã qua 30 ngày không tái dịch; không tái đàn khi chưa đảm bảo về chăn nuôi ATSH;

- Khi tái đàn cần nuôi thăm dò với số lượng nhỏ trước, sau khi ổn định thì mới tăng tiếp quy mô lớn hơn vì tại vùng dịch đã công bố hết dịch, nhưng có thể mầm bệnh vẫn còn tồn tại, lưu hành và nguy cơ tái dịch cũng rất cao nếu không áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt./.

Ngày đăng: 06/02/2020 Tác giả: Hoàng Huy - TP Quản lý giống và kỹ thuật chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Số lần được xem: 305

Tin sản xuất

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website