Công bố hết bệnh dịch tả lợn Châu Phi


Ngày 12/02/2020, Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo đã ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc công bố hết bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo. Đây là xã cuối cùng của huyện Tam Đảo được công bố hết bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Trong thời gian xảy ra dịch xã Hợp Châu có 13/14 thôn bị dịch với 47 hộ, số lợn bị tiêu hủy 740 con có khối lượng 25.194 kg; bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, sự phối hợp chỉ đạo và thực hiện của các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND xã Hợp Châu và sự phối hợp của người chăn nuôi nên bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã cơ bản được khống chế.

Sau khi công bố hết bệnh dịch tả lợn Châu Phi, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp cùng UBND các xã và các đơn vị liên quan tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt tại khu vực ổ dịch cũ, các hố tiêu hủy xác lợn bị bệnh; hướng dẫn người dân tiêu độc, khử trùng môi trường khu vực chăn nuôi, khu vực có nguy cơ cao dễ phát sinh nhằm tránh dịch bệnh tái phát; thực hiện tốt đợt tiêm phòng trên đàn vật nuôi. Cùng với đó là tăng cường quản lý việc tái đàn, hướng dẫn các hộ chăn nuôi chăm sóc, nuôi dưỡng đàn vật nuôi nhằm nhanh chóng khôi phục chăn nuôi trên địa bàn./.

Ngày đăng: 19/02/2020 Tác giả: Lưu Văn Hương - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Đảo - Số lần được xem: 283

Tin sản xuất

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website