Tổ chức lực lượng kết hợp các giải pháp đồng bộ khác nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng


Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Cháy rừng gây tác hại to lớn, toàn diện đối với tài nguyên rừng và ảnh hường nhiều mặt đến môi trường sinh thái và những hoạt động kinh tế - xã hội khác. Cháy rừng là một thiên tai cần được phát hiện, ngăn chặn kịp thời để hạn chế tối đa những thiệt hại do lửa rừng gây ra. Thời gian qua, công tác PCCCR tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai toàn diện trên các lĩnh vực:

Về tổ chức lực lượng và tuyên truyền công tác PCCCR:

- Xác định PCCCR là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các chủ rừng và toàn dân; ngay từ đầu mùa hanh khô, thường trực Ban chỉ huy PCCCR, bảo vệ rừng tỉnh (Chi cục Kiểm lâm) đã tích cực, chủ động hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị có sử dụng rừng và đất rừng kiện toàn các Ban chỉ huy PCCCR theo từng cấp, đồng thời xây dựng các phương án PCCCR, bảo vệ rừng và tổ chức huấn luyện thực binh theo phương án đã đề ra. Đến nay đã kiện toàn Ban chỉ huy tỉnh, 06 huyện, thị xã và 04 đơn vị là tổ chức nhà nước, 25 ban chỉ huy cấp xã, thị trấn, 81 tổ xung kích chữa cháy rừng với 1.024 người tham gia. Các chủ rừng là tổ chức nhà nước, tổ chức kinh tế đều có lực lượng bảo vệ rừng của mình, thực hiện nhiệm vụ PCCCR trong diện tích rừng và đất rừng được giao quản lý đã thành lập 24 tổ xung kích với trên 250 người. Các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn như: Sư đoàn 304, Đoàn 113, Lữ đoàn 204, Trung tâm huấn luyện bộ đội biên phòng, các trường 500, 600 Tăng Thiết Giáp, Trung cấp vũ khí đạn… đều sẵn sàng hỗ trợ lực lượng theo hiệp đồng tác chiến trong kế hoạch PCCCR, bảo vệ rừng của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Ngoài ra, lực lượng bảo vệ rừng cấp xã vùng ven núi Tam Đảo và vùng phòng hộ Lập Thạch có 33 người do UBND cấp xã chỉ đạo toàn diện, Hạt kiểm lâm huyện chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ đều có sự tích cực về mùa khô hanh, cùng với Kiểm lâm địa bàn và các tổ liên gia trồng rừng, bảo vệ rừng tuần tra, thường trực canh gác lửa rừng và sẵn sàng chữa cháy rừng. Như vậy, ngoài lực lượng chuyên ngành về PCCCR (Kiểm lâm) các lực lượng chữa cháy rừng cơ sở và lực lượng phối hợp, hỗ trợ đã cơ bản chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện. Do đó đã chủ động chữa cháy, ứng cứu kịp thời, tránh được nguy cơ lan rộng của một số vụ cháy rừng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người tham gia chữa cháy rừng.

- Tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, nhất là về mùa khô. Nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng phù hợp với phạm vi và đối tượng tuyên truyền như: mở các hội nghị họp dân ở các thôn, làng, xã; tu bổ, viết về các bảng biển, áp phích; kẻ vẽ nội quy nơi công cộng, dùng hệ thống loa truyền thanh, tờ gấp, ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR đã chuyển tải một thời lượng lớn những thông tin cần thiết đến mọi người dân. Kiểm lâm địa bàn xã tích cực đến các chủ rừng, các hộ dân để thực hiện tuyên truyền miệng, giải thích các chủ trương, chính sách về lâm nghiệp nói chung và các quy định về PCCCR nói riêng. Kết quả hàng năm đã tu sửa viết vẽ nội dung bảo vệ rừng và PCCCR tại 25 bảng tin, biển báo tại cơ sở, biên tập nội dung và in ấn phát hành tới các chủ rừng, hộ dân cư 30.000 tờ gấp, tổ chức 12-15 hội nghị chuyên đề và trên 20 đợt tuyên truyền lưu động tại cơ sở. Ở tỉnh, Chi cục Kiểm lâm đã hợp đồng với Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc xây dựng những chuyên trang, chuyên mục phản ánh về bảo vệ rừng và PCCCR. Nhờ tuyên truyền tích cực nên đa số người dân đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng cháy và sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi được huy động.

Về triển khai các hoạt động nghiệp vụ:

- Trên cơ sở số liệu thu được từ Trạm dự báo cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm và phối hợp chặt chẽ với Đài khí tượng thủy văn Vĩnh Phúc; từ đầu mùa khô Chi cục đã tiến hành dự báo cháy rừng theo tuần (10 ngày/lần), thông tin kịp thời trên sóng truyền hình tỉnh ngay trong ngày dự báo và gửi cho các Ban chỉ huy PCCCR huyện, thị xã, thị trấn có rừng nguy cơ cháy cao; đồng thời cập nhật, lưu trữ số liệu khí tượng trong nhiều năm để có cơ sở hướng dẫn, đôn đốc được chủ động theo phân vùng trọng điểm cháy đã được xác định.

- Thường trực Ban chỉ huy PCCCR, bảo vệ rừng tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra toàn diện công tác PCCCR tại 6 huyện, thị xã, 4 chủ rừng là tổ chức nhà nước, tổ chức kinh tế, các chủ rừng là hộ gia đình có diện tích rừng và đất rừng từ 10 ha trở lên và các xã vùng có nguy cơ cháy rừng cao.

- Tổ chức lực lượng thường trực, canh gác lửa rừng tại các chòi, lán gác lửa rừng trong những ngày cao điểm 24/24 giờ, bố trí lực lượng ngăn chặn nhắc nhở người dân tại các điểm đông người ra vào rừng để cảnh báo với việc sử dụng lửa ở trong rừng và phát hiện cháy rừng nhanh nhất. Đôn đốc, hướng dẫn các chủ rừng các biện pháp lâm sinh làm giảm nguồn vật liệu cháy ở trong rừng khi chăm sóc, tu bổ, cải tạo rừng.

- Mua sắm, trang bị cho lực lượng chuyên ngành và các lực lượng chữa cháy rừng cơ sở máy thổi gió, cưa xăng, máy cắt thực bì tầm cao, bộ quần áo chữa cháy, giày tất bảo hộ, mũ cứng. Tập huấn vận hành cơ chế trong chữa cháy rừng cho gần 1.500 lượt người dân là chủ rừng.

- Nắm vững phương châm 4 tại chỗ trong PCCCR. Ngay từ khi phát hiện lửa rừng, các lực lượng của địa phương đã đảm bảo triển khai lực lượng chữa cháy, đồng thời báo cáo cấp trên điều động lực lượng hỗ trợ. Trong quá trình chữa cháy đều có sự chỉ huy thống nhất của lãnh đạo các địa phương và Ban chỉ huy PCCCR các đơn vị và sự tham gia có trách nhiệm của các hộ nhận khoán, các hộ dân cư gần rừng nên đã giảm tối đa việc cháy lan từ các vụ cháy rừng.

Để nâng cao hiệu quả công tác PCCCR, trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau:

- Quán triệt sâu rộng công tác PCCCR trong các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến huyện, xã, các ngành, các tổ chức xã hội, đoàn thể, các chủ rừng và toàn thể nhân dân. Tăng cường sự chỉ đạo thường xuyên, có hiệu quả của các cấp, các ngành đối với công tác PCCCR.

- Triển khai dự tính dự báo cấp cháy rừng chính xác; thông tin kịp thời, rộng rãi tới cơ sở để nắm vững diễn biến thời tiết và nguy cơ gây cháy rừng có thể xảy ra. Tổ chức tuần tra, canh gác, kiểm soát lửa rừng thường xuyên.

- Chủ động xây dựng sớm các phương án, kế hoạch PCCCR, bảo vệ rừng đảm bảo tính khả thi cao. Duy trì hoạt động thường xuyên của các tổ, đội xung kích chữa cháy cơ sở; lực lượng này hàng năm phải được tập huấn, đào tạo và diễn tập thực binh chữa cháy rừng, có chế độ đãi ngộ đảm bảo.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra về PCCCR với các tổ chức, cá nhân có sử dụng rừng và đất rừng, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng.

- Trong phát triển rừng phải chỉ đạo trồng rừng gắn với xây dựng các công trình phòng cháy, chú trọng xây dựng đường băng xanh cản lửa là loại hình đường băng có hiệu, lâu dài.

- Tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện chữa cháy rừng đảm bảo và ngày càng được nâng cấp, tạo nguồn kinh phí thích hợp để hỗ trợ cứu chữa cháy rừng các nguồn vốn cấp, vốn huy động, vốn tài trợ…

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh để khắc phục kịp thời những diện tích rừng đã bị cháy, không để đất trống đồi núi trọc.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể chủ động tuyên truyền, hướng dẫn bảo vệ rừng và PCCCR. Làm rõ và nâng cao trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng các chủ rừng, từng bước xã hội hóa nghề rừng.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật về rừng nói chung và PCCCR nói riêng để từ đó nâng cao trách nhiệm của mọi thành viên trong xã hội đối với công tác PCCCR.

- Đôn đốc thực hiện tốt quy ước bảo vệ và phát triển rừng cấp thôn, bản; các cam kết bảo vệ rừng của các tổ chức, cá nhân; đảm bảo cơ chế dân chủ rộng rãi trong bảo vệ và phát triển rừng.

- Tăng cường vai trò của chính quyền cấp xã bằng việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

- Lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ trong bảo vệ rừng và PCCCR. Phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành các phương án luyện tập, vận hành cơ chế./.

Ngày đăng: 07/11/2017 Tác giả: Lê Văn Nhã - Chi cục Kiểm lâm - Số lần được xem: 990

Tin sản xuất

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website