Trung tâm Phát triển Lâm nông nghiệp làm tốt công tác quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020


Trung tâm Phát triển lâm nông nghiệp hiện đang quản lý 881,27 ha rừng, trong đó: Diện tích rừng sản xuất 416,18 ha, rừng phòng hộ 237,0 ha, rừng đặc dụng 224,50 ha, nằm trên địa bàn 2 huyện Tam Đảo và Bình Xuyên.

Nhận thức được tầm quan trọng và giá trị của tài nguyên rừng đối với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, những năm qua, Trung tâm Phát triển Lâm nông nghiệp Vĩnh Phúc đã tập trung triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.

Cán bộ Trung tâm và hộ nhận giao khoán luôn đi tuần tra, bảo vệ những điểm hay có người dân qua lại nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng

Năm 2020, Trung tâm tiến hành trồng mới trên 20 ha diện tích rừng sản xuất. Để công tác trồng rừng được triển khai đúng kế hoạch, ngay từ cuối năm 2019, Trung tâm đã tiến hành rà soát lại diện tích đất rừng, kiểm kê diện tích rừng cần trồng mới đồng thời chỉ đạo sản xuất cây giống, đẩy mạnh gieo ươm nhằm đảm bảo đáp ứng đủ cả về số lượng và chất lượng. Trung tâm cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp xuống địa bàn để nắm bắt tình hình, hướng dẫn kỹ thuật cho đội ngũ công nhân sản xuất. Bên cạnh đó, Trung tâm lập kế hoạch chuẩn bị hiện trường bao gồm lập hồ sơ thiết kế trồng rừng, xác nhận lô khoảnh ngoài thực địa, xử lý thực bì và làm đất. Đến nay, Trung tâm đã tiến hành trồng mới được trên 6 ha rừng sản xuất, đạt khoảng 30% kế hoạch, trong thời gian tới sẽ đẩy nhanh tiến độ trồng rừng đảm bảo đúng khung thời vụ và hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Diện tích rừng của Trung tâm quản lý với tính chất là vùng đệm cho vườn Quốc gia Tam Đảo, phân bố không tập trung, chạy dài ven theo chân núi Tam Đảo, dân cư sống rải rác ven rừng, có một số bộ phận người dân làm nghề săn bắt, khai thác gỗ, củi cho nên việc quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Đi đôi với phát triển rừng, Trung tâm Phát triển Lâm nông nghiệp đặc biệt chú trọng tới công tác bảo vệ rừng gắn với trách nhiệm, quyền lợi của từng cán bộ, người lao động trong cơ quan, với các hộ được khoán. Đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng và người dân địa phương để bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, Trung tâm chủ động tích cực phối hợp với các phòng, ban chức năng của địa phương tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR đến các tổ chức, người dân có hoạt động liên quan đến rừng; tham mưu cho các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; ứng dụng các biện pháp lâm sinh, phương tiện, thiết bị và công cụ bảo vệ rừng phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng.

Theo Ông Lương Xuân Đóa, Trưởng phòng Quản lý và Phát triển rừng, Trung tâm Phát triển Lâm nông nghiệp cho hay: Trung tâm Phát triển Lâm nông nghiệp Vĩnh Phúc tăng cường tới công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp để làm tốt công tác bảo vệ rừng. Đặc biệt đối với cán bộ, người lao động trong cơ quan và các hộ nhận giao khoán bảo vệ rừng, Trung tâm thành lập 02 tổ xung kích thường xuyên tuần tra canh gác, bảo vệ rừng 24/24 giờ, đơn vị bố trí kinh phí hàng năm phục vụ mua sắm, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng, theo phương châm: Phòng là chính, chữa cháy kịp thời…

Hàng năm, Trung tâm đều xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy, Trung tâm đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo, phòng cháy, chữa cháy rừng, trong đó có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Cùng với việc sắp xếp, bố trí con người, Trung tâm đã trang bị quần áo bảo hộ lao động, dao phát tạo đường băng cản lửa, vỉ dập lửa, đèn pin… Bên cạnh đó, Trung tâm đã tổ chức phối hợp chặt chẽ với các trưởng thôn giáp rừng, các tổ chức sản xuất, kinh doanh, các doanh trại quân đội đóng ven rừng để việc phát hiện điểm cháy, tổ chức dập lửa được kịp thời. Đến nay, trên toàn bộ diện tích rừng do Trung tâm quản lý chưa có thiệt hại do cháy rừng.

Là một hộ dân nhận giao khoán chăm sóc, bảo vệ rừng của Trung tâm Phát triển Lâm nông nghiệp nhiều năm nay, ông Lương Minh Trần, thôn Bản Long, xã Minh Quang cho biết: Gia đình luôn phối hợp tốt với Trung tâm trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Trong những ngày nắng nóng như vừa qua, nguy cơ cháy rừng là rất cao, gia đình tôi thường xuyên đi kiểm tra, các điểm hay có người thường xuyên qua lại, có nguy cơ gây cháy rừng và trao đổi thông tin thường xuyên với đội tuần tra bảo vệ rừng của Trung tâm.

Trung tâm Phát triển Lâm nông nghiệp đang tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp trong hiện tại và trong thời gian tới để đảm bảo diện tích rừng trồng mới và diện tích các loại rừng đã trồng phát triển tốt. Công tác chăm sóc, phòng cháy chữa cháy, phòng chống phá rừng, công tác vận động, tuyên truyền bà con tiếp tục bảo quản các diện tích nhận trông giữ cần được phối hợp đồng bộ và thường xuyên. Có như vậy, rừng mới là lá phổi xanh, góp phần giữ gìn môi trường sinh thái và nâng cao độ che phủ rừng của tỉnh./.

Ngày đăng: 17/07/2020 Tác giả: Hồng Đức - Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 411

Tin sản xuất

Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác Học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu, lan tỏa Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực Đích đến của Xây dựng nông thôn mới Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website