Trung tâm Phát triển Lâm, nông nghiệp làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng


Lâm nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các chính sách phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Hiện nay, sản xuất lâm nông nghiệp không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu mà đây còn là phương thức phát triển kinh tế của nhiều hộ dân. Với những lợi ích to lớn đem lại, hoạt động sản xuất lâm nông nghiệp của Vĩnh Phúc đang thu hút được nhiều nguồn lực từ xã hội. Trung tâm Phát triển Lâm, nông nghiệp Vĩnh Phúc được giao quản lý, bảo vệ, sử dụng gần 900 ha đất các loại. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm luôn nỗ lực trên mọi phương diện, đặc biệt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được coi là nhiệm vụ hàng đầu.

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, Trung tâm Phát triển Lâm nông nghiệp trồng mới được 6 ha rừng sản xuất. Đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng đã phát hiện kịp thời, báo cáo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xử lý theo quy định các vụ khai thác rừng trái phép, lấn chiếm đất rừng, tạo lập công trình trái phép trên đất rừng sản xuất. Đồng thời hoàn thành việc ký hợp đồng bảo vệ với hộ dân trên toàn bộ diện tích rừng phòng hộ Trung tâm quản lý. Nội dung chủ yếu của công tác bảo vệ rừng ở giai đoạn này là ngăn chăn sự phá hoại của con người, gia súc, sâu bệnh hại và cháy rừng. Những khu rừng nào có nguy cơ cháy rừng cao thì chủ rừng phải có hệ thống đường băng cản lửa và tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng thường xuyên tuần tra canh gác. Không chỉ vậy, trong công tác bảo vệ rừng quy định rõ nghiêm cấm mọi hành vi lấn chiểm rừng, phát nương làm rẫy trong khu vực được giao bảo vệ; nghiêm cấm mọi hành vi chặt cây, khai thác gỗ củi trong rừng,… Do làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, những năm gần đây các hoạt động trái phép đã giảm đáng kể, ý thức người dân ngày một nâng cao.

Công tác tuần tra, kiểm tra Rừng được thực hiện thường xuyên

Anh Lương Xuân Đóa, TP. Quản lý và phát triển rừng cho biết: Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục cử cán bộ các Trạm sản xuất thực nghiệm Đại Đình, Bàn Long, Trung Mỹ trực tiếp đến từng hộ dân định cư ven rừng của Trung tâm thăm hỏi, động viên, tuyên truyền về lợi ích môi trường của rừng, trách nhiệm bảo vệ rừng của các cấp, các ngành, các tổ chức và mỗi người dân, không ngừng nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ rừng, chung tay, chung sức tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Trạm sản xuất thực nghiệm Đại Đình được giao quản lý khoảng 300 ha rừng phòng hộ đặc dụng và rừng sản xuất, thời gian qua, trạm luôn thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của lãnh đạo trung tâm đề ra, chính bởi vậy công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn luôn được thực hiện tốt. Ông  Đỗ Ngọc Năm, Trạm trưởng Trạm sản xuất xuất thực nghiệm cho biết: để thực hiện nhiệm vụ, trạm đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của lãnh đạo Trung tâm, thường xuyên tuyên truyền tới các hộ dân nhận khoán và các hộ dân lân cận về công tác quản lý cây rừng và đất rừng, hàng năm tổ chức giao ban đối với các hộ nhận khoán và thường xuyên có mối liên lạc với chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng.

Công tác quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ luôn được chú trọng

Mùa khô 2020 sắp tới, Trung tâm tiếp tục phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ (Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ) và 4 sẵn sãng để công tác phòng cháy chữa cháy rừng được thực hiện hiệu quả, hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại gây ra. Đồng thời ứng dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh, phương pháp, phương tiện và công cụ trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Với các giải pháp đồng bộ về: công tác cán bộ, công tác xây dựng và tổ chức thực hiện, rà soát, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, thu hồi diện tích rừng bị lấn chiếm. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp. Tin tưởng rằng, Trung tâm phát triển lâm nông nghiệp sẽ cùng các cấp, các ngành và nhân dân đồng thuận trong việc quản lý và bảo vệ rừng, góp phần phát triển rừng bền vững./.

Ngày đăng: 28/08/2020 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 162

Tin sản xuất

Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác Học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu, lan tỏa Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực Đích đến của Xây dựng nông thôn mới Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website