Trại sản xuất Giống cây trồng Mai Nham tập trung thu hoạch lúa Mùa, triển khai sản xuất vụ Đông 2019


Để đảm bảo cung ứnglúa giống phục vụ cho chương trình trợ cước, trợ giá cho 39 xã miền núi trên địa bàn tỉnh. Vụ Mùa 2019, Trại sản xuất Giống cây trồng Mai Nham  thuộc Trung tâm Giống cây trồng Vĩnh Phúc thực hiện sản xuất lúa trên diện tích 19 ha, với các giống lúa Thiên ưu 8, Q5, Nếp IR352.

Hiện nay, Trại sản xuất Giống cây trồng Mai Nham đang tập trung thu hoạch lúa Mùa, để đảm bảo thời gian sản xuất vụ Đông. Lúa Mùa sau khi thu hoạch sẽ được đưa đi sấy, sau đó đóng bao và bảo quản theo quy trình sản xuất lúa giống.

Song song với đó Trại tiến hành làm đất để gieo trồng cây vụ Đông đảm bảo theo đúng khung lịch thời vụ như: Cây bí, cây Ngô, trong đó: 6 giống ngô sản xuất thử nghiệm và tiến hành khảo nghiệm 14 giống ngôtrong vụ Đông 2019./.

Ngày đăng: 18/09/2019 Tác giả: Trần Hanh - Số lần được xem: 255

Tin sản xuất

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website