Kết quả xây dựng mô hình sản xuất mạ khay, cấy lúa bằng máy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc


Dự án “Xây dựng và phát triển mô hình ứng dụng mạ khay, máy cấy trong sản xuất lúa tại các tỉnh trung du, đồng bằng Sông Hồng” được thực hiện trong 3 năm từ 2019 – 2021 tại 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Hưng Yên

Trong năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Phúc triển khai thực hiện dự án, xây dựng mô hình sản xuất mạ khay, cấy máy tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc trong 2 vụ Xuân và vụ Mùa. Mục tiêu của dự án là ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy (gieo mạ bằng máy và khay, cấy lúa bằng máy) vào sản xuất lúa nhằm tăng năng suất lao động trong khâu gieo cấy 50%, giảm chi phí sản xuất (giống, công lao động), khắc phục thời tiết bất thuận khi gieo cấy, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, góp phần đẩy nhanh đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất lúa tại các tỉnh phía Bắc. Đồng thời tạo tiền đề hình thành các tổ hợp tác dịch vụ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

(Chăm sóc mạ khay)

Kết quả thực tế mô hình sản xuất tại Vĩnh Phúc cho thấy, lúa cấy bằng máy so với lúa cấy tay thông thường ở cả hai vụ Xuân và vụ Mùa thì đều sinh trưởng phát triển tốt, các yếu tố cấu thành năng suất như tổng số bông/m2 và tỷ lệ hạt chắc của lúa cấy máy cao hơn so với cấy tay thông thường. Vì vậy năng suất lúa cấy máy ở cả hai vụ đều cao hơn so với cấy tay (năng suất tăng từ 12,8 - 13,2%).

Về hiệu quả kinh tế, vụ Xuân việc ứng dụng mạ khay, cấy máy giảm được các chi phí, như giảm 43% lượng giống, giảm chi phí cấy 840.000 đồng/ha, giảm chi phí chăm sóc lúa, năng suất lúa cao hơn so với lúa cấy tay thông thường. Vì vậy hiệu quả kinh tế tăng hơn 7,3 triệu đồng/ha. Ở vụ Mùa, giảm 43% lượng giống sử dụng, giảm chi phí cấy 840.000 đồng/ha, giảm chi phí chăm sóc lúa, năng suất lúa cao hơn so với lúa cấy tay thông thường vì vậy hiệu quả kinh tế tăng hơn 5,9 triệu đồng/ha.

(Sử dụng mạ khay phục vụ máy cấy)

Về khả năng nhân rộng của mô hình, Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Phúc đã thực hiện hội nghị thăm quan đầu bờ của mô hình, mô hình đã được đánh giá tốt. Người dân trực tiếp tham gia mô hình có đánh giá ủng hộ và tiếp tục áp dụng sản xuất lúa cấy bằng máy trong các năm tiếp theo. Cán bộ và nhân dân một số nơi trong tỉnh sau khi tham quan mô hình đã có nguyện vọng được sản xuất lúa bằng máy cấy. Đặc biệt một số chủ hộ, HTX có nhu cầu tiếp cận nguồn cung cấp máy cấy để mua, làm dịch vụ sản xuất mạ khay, cấy máy, phục vụ nhu cầu của nông dân trong tỉnh.

Mô hình triển khai mạ khay, cấy máy bước đầu góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất lúa, nhất là khâu gieo mạ sân, mạ dược và cấy tay chuyển sang gieo mạ khay và cấy bằng máy. Việc chuyển giao ứng dụng sản xuất mạ khay, cấy máy trong sản xuất lúa tại tỉnh Vĩnh Phúc giúp hình thành các tổ hợp tác dịch vụ chuyên cung ứng các dịch vụ về mạ và cấy máy, tạo tiền đề hình thành các tổ hợp tác dịch vụ cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, giúp giải phóng sức lao động thủ công, khắc phục tình trạng thiếu lao động lúc thời vụ, đồng thời tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp chuyển dịch từ sản xuất thủ công kém hiệu quả sang cơ giới hóa; đồng thời tạo ra vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, tăng thu nhập cho người sản xuất, hạn chế tình trạng người dân bỏ ruộng ngày càng nhiều.

Mô hình ứng dụng mạ khay, máy cấy trong sản xuất lúa năm 2019 tại huyện Yên Lạc đã cho kết quả tốt, được nông dân đón nhận tích cực, là cơ sở để có thể nhân rộng ra các địa phương khác trên địa bàn tỉnh trong các năm tiếp theo./.

Ngày đăng: 21/11/2019 Tác giả: Phùng Thị Thu Hà - Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 257

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website