Kết quả sản xuất nông nghiệp huyện Lập Thạch năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020


Năm 2019, sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân huyện Lập Thạch nói chung gặp nhiều khó khăn và thách thức. Vụ Xuân 2018-2019, giống lúa chất lượng tạm ngừng hỗ trợ theo Chương trình Tái cơ cấu của UBND tỉnh, do đó diện tích lúa chất lượng gieo cấy có giảm so với cùng kỳ.vụ Mùa, thời tiết diễn biến phức tạp, đầu nắng nóng nhiều, mưa ít, làm ảnh hướng tiến độ gieo cấy lúa, bên cạnh đó ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 3 từ ngày 06- 07/8/2019 và nắng nóng từ ngày 13-15/8 làm cho một số diện tích lúa trỗ bông trước ngày 07/8/2019 ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, nhất là chăn nuôi lợn. Bệnh dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trên địa bàn huyện gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi, thị trường tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, các tổ chức chính trị từ huyện đến cơ sở, sự vào cuộc của các ngành, đặc biệt là sự nỗ lực của bà con nông dân nên sản xuất nông nghiệp của huyện tiếp tục duy trì và phát triển: Đàn trâu 4.912 con, tăng 27 con so với cùng kỳ; đàn bò 23.119 con tăng 45 con so với cùng kỳ; riêng đàn lợn giảm so với cùng kỳ năm 2018 còn 96.678 con (không tính lợn sữa); đàn gia cầm 1.403.5 nghìn con, tăng 7 nghìn con so với cùng kỳ; tổng đàn bò sữa 415 con (trong đó bò cho khai thác sữa 370 con, bê sữa 45 con), tăng 80 con so với cùng kỳ. Sản lượng sữa bò tươi đạt khoảng 1.500 nghìn tấn. Cùng với những cơ chế, chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp hỗ trợ phát triển thủy sản nên diện tích và sản lượng nuôi trồng thủy sản không ngừng tăng lên, tổng sản lượng thủy sản năm 2019 ước đạt 1.525,2 tấn, tăng 23,2 tấn so với cùng kỳ.

Cùng với đó là những cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM); xây dựng các mô hình mới, sản xuất an toàn hiệu quả khá cao như: Chương trình thí điểm đầu tư phát triển vùng sản xuất thanh long ruột đỏ bền vững phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ tại huyện Lập Thạch. UBND huyện tiếp tục phối hợp với Viện công nghệ sinh học trường Đại học Bách khoa Hà Nội  thực hiện đề tài nghiên cứu sản xuất Siro và rượu vang từ nước ép quả thanh long; Thực hiện Phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh triển khai thực hiện mô hình trồng 0,5 ha cây Nho Hạ đen không hạt ở Xuân Hòa; Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai 10 ha trồng cây Trám đen tại 3 xã: Thái Hòa, Liên Hòa, Liễn Sơn; Mô hình thí điểm trồng cây Dổi xanh ghép với diện tích 0,5 ha tại xã Xuân Hòa làm thuốc, gia vị, lấy gỗ.

Nhờ vậy, năm 2019 tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 1.373,8 tỷ đồng, Trong đó: Trồng trọt 519,5 tỷ đồng, tăng 9 tỷ đồng; chăn nuôi 776,9 tỷ đồng, tăng 1,4 tỷ đồng; thủy sản ước đạt 51,2 tỷ đồng, tăng 2,5 tỷ đồng so với cùng kỳ.Có thể nói, sản xuất nông nghiệp huyện Lập Thạch trong năm 2019 có tăng trưởng khá so với cùng kỳ nhưng chưa thật sự đột phá. Quy mô sản xuất hàng hóa còn nhỏ lẻ, chất lượng nông sản không đồng đều do đó ảnh hưởng đến giá trị và tính cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường.

Mục tiêu sản xuất nông nghiệp trong năm 2020: Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt 47.040 tấn; đàn trâu 5.000 con; đàn bò 23.300 con; đàn lợn 98 nghìn con; đàn gia cầm 1.410 nghìn con; diện tích nuôi trồng thủy sản 798,3 ha; sản lượng nuôi trồng thủy sản 1.500 tấn. Để đạt được mục tiêu trên, nhiệm vụ trọng tâm mà huyện Lập Thạch đề ra là: Nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, cách thức sản xuất tiên tiến, bền vững. Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, giá trị gia tăng cao, trên cơ sở tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với XDNTM.

Thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)và coi đây là động lực mới phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn huyện với mục tiêu phát triển các làng nghề, sản xuất các sản phẩm truyền thống, các sản phẩm là thế mạnh trên địa bàn, gắn sản xuất với thị trường, tạo thêm sản phẩm Chương trình OCOP có giá trị cao về kinh tế, xã hội, văn hóa…như: Thanh long, cá thính, mắm tép Sơn Đông, tương Tiên Lữ, gạo rang Tiên Lữ…

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là vùng trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp với nhu cầu tiêu thụ thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm có thế mạnh và khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Phát triển chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại, gia trại phù hợp với quy hoạch; Chú trọng đến cải tạo giống và nâng cao năng suất, chất lượng đàn vật nuôi; Khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên kết chăn nuôi theo chuỗi đảm bảo vệ sinh ATTP; Triển khai đồng bộ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.

Ngày đăng: 22/11/2019 Tác giả: Trần Hiếu - Số lần được xem: 253

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website