Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Lập Thạch đảm bảo công tác tưới và chống hạn vụ Đông Xuân năm 2019-2020


Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Phúc, cho thấy: Hiện tượng ENSO sẽ tiếp tục diễn ra ở trạng thái trung tính trong các tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020 nhưng nghiêng về pha nóng. Nhiệt độ toàn vụ ở mức cao hơn TBNN; nhiệt độ trung bình tháng 11, 12/2019 và tháng 01/2020 cao hơn TBNN từ 0,5-10C, nhiệt độ từ tháng 2 đến tháng 4 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN. Dòng chảy trên các sông, suối từ tháng 11/2019 - 4/2020 khu vực Bắc Bộ thiếu hụt so với TBNN từ 20-50%. Các hồ chứa trên địa bàn tỉnh tổng dung tích đến thời điểm đầu tháng 10/2019 đạt 62,2 triệu m3so với thiết kế đạt 76,2 %, so với năm 2018 đạt 81,1%, mực nước các sông nội đồng đều thấp hơn cùng kỳ. Trong đó trên địa bàn tỉnh tính đến hết tháng 9/2019 lượng mưa tại Trạm Thủy văn Vĩnh Yên đạt 1.207mm, thấp hơn TBNN, thấp hơn cùng kỳ năm 2018 là 371mm.Với tình hình thời tiết, diễn ra như trên, khả năng đảm bảo phục vụ tưới, cấp nước cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh sẽ rất khó khăn.

Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Lập Thạch đang khẩn trương nạo vét tuyến kênh dẫn từ xã Đôn Nhân đi xã Nhân Đạo

Vụ Đông Xuân 2019 – 2020, tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu gieo trồng gần 38.700 ha cây hàng năm. Trong điều kiện thời tiết được dự báo gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND các huyện, thành phố, các Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi chỉ đạo tổ chức gieo trồng theo khung thời vụ, quán triệt phương án lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân, tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thiệu Vỹ, Phó trưởng phòng Quản lý Công trình thuỷ lợi và Nước sạch nông thôn, Chi cục Thủy lợi cho biết: Với diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 38.700 ha cây hàng năm, trong đó cây Lúa 29.500 ha, cây hoa màu, rau đậu 9.200 ha thì lượng nước tưới cần cho cả vụ khoảng 173,3 triệu m3 (Lúa: 162,25 triệu m3, hoa màu: 11,04 triệu m3). Thực tế khả năng cung cấp nước hiện tại của hệ thống thuỷ lợi là 170 triệu m3, trong đó: Các Hồ chứa nước lớn là: 55 triệu m3; đập Liễn Sơn là: 48 triệu m3; Các Hồ đập nhỏ lẻ là: 10 triệu m3; Phai, lạch là 5 triệu m3; Các trạm bơm lớn, nhỏ là: 52 triệu m3.

Trạm bơm Thầu Dầu, xã Đôn Nhân chuẩn bị công tác nạo vét, cửa khẩu, kênh dẫn vào bể hút trạm bơm và sửa chữa thiết bị hư hỏng để sẵn sàng phục vụ cho hoạt động cấp nước vụ Đông Xuân năm 2019-2020

Như vậy, để cân bằng nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân, thì nguồn nước cung cấp lấy trên địa bàn rất khó khăn để đảm bảo cấp đủ nước cho diện tích gieo trồng(38.700 ha) vụ Đông Xuân 2019-2020, lượng nước thiếu hụt khá lớn so với trung bình nhiều năm.

Để đảm bảo việc cấp nước hiệu quả, Chi cục Thủy lợi đã chủ động tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo các Công ty TNHH MTV Thủy lợi trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tưới tiêu phục vụ sản xuất, trong đó chủ động tập trung sửa chữa nạo vét hệ thống kênh mương, kênh trục chính.

Bên cạnh đó, yêu cầu các công ty bám sát vào lịch xả nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, xây dựng cụ thể, chi tiết cho từng vùng. Phối hợp với các địa phương đôn đốc bà con tập trung thu hoạch cây vụ Đông kịp thời khi có lịch xả nước.

Với lịch xả nước (dự kiến) các hồ thủy điện của tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vụ Đông Xuân năm 2019-2020 xả 3 đợt với tổng 18 ngày. Cụ thể: Đợt 1: 0h ngày 4 ngày từ 20/01- 24h ngày 23/01/2020; Đợt 2: 0h ngày 8 ngày từ 05/02 - 24h ngày 12/02/2020; Đợt 3: 0h ngày 6 ngày từ 19/02-24h ngày 24/02/2020. Thì các trạm bơm ven Sông Hồng, Sông Lô tổng công suất máy 4.700KWh, với tổng công suất bơm 112.000 m3/h các trạm bơm này dự kiến cung cấp khoảng 52 triệu m3 nước, cung cấp đủ nước cho khoảng 20.000 ha đất canh tác (Lúa: 17.000 ha, màu: 3.000 ha), đảm bảo đủ nước để đổ ải và gieo cấy vùng tưới bằng trạm bơm.

Đối với các phòng Nông nghiệp (Kinh tế) các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo các xã được giao quản lý lưới chắn rác phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi thường xuyên kiểm tra, thực hiện vớt rác thải, xác động vật tại vị trí lưới chắn rác đảm bảo công trình được vận hành an toàn, cấp đủ nước và kịp thời, nhất là đối với những vị trí cuối nguồn nước, cuối kênh.

Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát công tác nạo vét kênh mương, công tác tưới, tiêu, nghiệm thu; thông báo kịp thời lịch cấp nước đổ ải, tưới dưỡng trên các phương tiện thông tin đại chúng để bà con chủ động lấy nước kịp thời.

Những ngày này, các công ty TNHH MTV Thủy lợi đang đồng loạt ra quân tiến hành nạo vét kênh mương nội đồng, khơi thông các luồng tiêu, trục tiêu, dòng chảy, giải tỏa ách tắc. Song song thực hiện kế hoạch cấp nước theo lịch thời vụ chi tiết cho từng xứ đồng, từng xã từ nguồn nước tại các hồ chứa, đập dâng, các trạm bơm.

Công ty TNHH MTV Thuỷ Lợi Lập Thạch được giao quản lý hệ thống công trình thủy lợi gồm: 03 hồ lớn là Hồ Vân Trục, hồ Bò Lạc, hồ Suối Sải có dung tích trữ nước lớn từ 3 triệu m3 đến 10 triệu m3, 224 hồ đập vừa và nhỏ; 02 Trạm bơm điện là Trạm bơm Cao Phong, Trạm bơm Then I; 47 trạm bơm điện với 64 tổ máy; 105 trạm bơm điện, bơm dầu dã chiến và gần 2.000km kênh mương, ngoài ra còn nhiều các công trình cầu, cống, điều tiết… trên kênh; Mỗi năm Công ty trực tiếp phục vụ tưới tiêu cho 20.843,34 ha diện tích đất canh tác, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô.Thời điểm này, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch nỗ lực khắc phục những khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tưới, nhằm cung cấp đủ nước cho sản xuất.Theo kế hoạch Công ty đã huy động mọi nguồn lực khẩn trương tiến hành nạo vét các cửa khẩu chính cũng như các tuyến kênh, bể hút, các trạm bơm, dự kiến nạo vét khoảng 26.326 m3 kênh trục chính. Đồng thời cũng cho tu sửa các máy móc, thiết bị hư hỏng để sẵn sàng phục vụ cho hoạt động cấp nước vụ Đông Xuân 2019 - 2020.

Đến thời điểm này,hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, đủ điều kiện sẵn sàng lấy nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020

Bà Dương Minh Hậu, phó phòng phụ trách, phòng Quản lý nước và công trình Công ty TNHH MTV Thuỷ Lợi Lập Thạch cho biết: Để chuẩn bị tốt cho công tác cấp nước, công ty đã xây dựng các phương án để phòng chống hạn hán và thiếu nước. Huy động mọi nguồn lực khẩn trương tiến hành nạo vét các cửa khẩu chính, các luồng lạch, các tuyến kênh, cũng như kênh mương nội đồng toàn bộ 33 xã, bể hút của các trạm bơm. Đồng thời công ty cũng cho tu sửa các máy móc, thiết bị hư hỏng để sẵn sàng phục vụ cho hoạt động cấp nước đổ ải, gieo trồng vụ Đông Xuân 2019-2020.

Với quyết tâm, theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh là ngay từ đợt xả 1 sẽ cơ bản lấy đủ đổ ải, đợt 2, 3 sẽ hoàn thành việc lấy nước sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2019-2020 trên toàn tỉnh. Do đó cần quán triệt phương châm “Chủ động, kịp thời, chất lượng, hiệu quả” tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn nước, tưới tiết kiệm đáp ứng đủ, kịp thời nước phục vụ đổ ải và gieo cấy lúa vụ Đông Xuân đúng khung, lịch thời vụ, tưới dưỡng tốt nhằm góp phần đạt năng suất cao vụ Đông Xuân 2019-2020./.

Ngày đăng: 25/12/2019 Tác giả: Hồng Đức - Số lần được xem: 266

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website