Đảm bảo công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ Mùa năm 2021


Hiện nay, diện tích lúa vụ Xuân cơ bản đã thu hoạch xong. Theo kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2021, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của tỉnh Vĩnh Phúc là 32.000 ha, trong đó 23.500 ha lúa. Để đảm bảo gieo trồng hết diện tích trong điều kiện thời tiết diễn biễn bất thường, Sở Nông nghiệp & PTNT đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời các giải pháp tưới phục vụ sản xuất. Trong đó tâp trung đẩy nhanh và hoàn thành công tác thủy lợi để có thể đưa hệ thống các công trình thủy lợi vào phục vụ tưới vụ Mùa 2021.  

Các công ty TNHH MTV thủy lợi trên địa bàn tỉnh nỗ lực đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ Mùa

Đối với các Công ty TNHH MTV Thủy lợi xây dựng kế hoạch cụ thể, đặc biệt là xây dựng kế hoạch và các giải pháp tưới, chống hạn, phòng chống úng chi tiết cho từng vùng từ nguồn nước tại các hồ chứa, đập dâng, các trạm bơm để các tổ chức thủy lợi cơ sở, nhân dân biết chủ động lấy nước, đảm bảo gieo trồng kịp thời vụ. Tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế và có biện pháp xử lý các sự cố. Dự kiến vị trí, máy móc để lắp đặt máy bơm giã chiến để bơm chống hạn cũng như tiêu úng cho các vùng khó khăn.

Tổ chức khơi thông, giải phóng bèo rác, vật cản, đăng đó, chất thải, rác thải còn tồn đọng trên các luồng tiêu, công trình tiêu theo phân cấp quản lý theo quyết định 01/2021/QĐ-UBND ngày 25/01 của UBND tỉnh.

Khẩn trương nạo vét hệ thống kênh mương, sửa chữa, bảo dưỡng các trạm bơm, cống điều tiết, cánh cống, thiết bị đóng mở.

Trong thời vụ tổ chức cấp nước thường xuyên, kịp thời và đảm bảo mức nước tại các điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi để các tổ chức thủy lợi cơ sở lấy nước cho nhân dân dầm đất, gieo cấy trên nguyên tắc sử dụng nguồn nước tiết kiệm hiệu quả tránh lãng phí

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn là đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp phục vụ tưới tiêu cho gần 20.000 ha  diện tích gieo trồng vụ Mùa của 7/9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Thời điểm này, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn đang nỗ lực khắc phục những khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tưới vụ Mùa 2021 nhằm cung cấp đủ nước cho sản xuất.

Anh Ngô Anh Cương - TP. Quản lý nước và công trình thủy lợi, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn cho biết: Với đặc điểm thời tiết vụ mùa diễn biến phức tạp, nắng nóng kết hợp với mưa bão thường xuyên xảy ra, do đó việc đảm bảo nước tưới luôn được triển khai song song với công tác tiêu úng cho cây trồng khi có mưa bão. Nắm bắt được quy luật diễn biến thời tiết và những khó khăn cụ thể, khi chuẩn bị kết thúc sản xuất vụ Xuân, công ty đã khẩn trương tiến hành kiểm tra hệ thống máy móc, đảm bảo 100% các máy bơm của công ty đã đang hoạt động tốt. Đồng thời thời gian vừa qua, công ty đã tổ chức đóng cống 5 cửa, nạo vét, tu bổ hệ thống kênh chính tại các cửa khẩu như Đạo Tú, Báo Văn và tất cả các cửa khẩu kênh nhánh cấp II, cấp III để đảm bảo công tác dẫn nước. Thực hiện nghiêm công tác vệ sinh nạo vét kênh mương theo quyết định phân cấp của UBND tỉnh tại các điểm giao nhận nước theo Quyết định số 1161/QĐ – UBND ngày 18/5/2020. Về phía công ty đề nghị UBND các huyện, thành phố đôn đốc cơ sở thực hiện vệ sinh, nạo vét kênh mương nội đồng thuộc UBND các huyện, thành phố đang quản lý để đảm bảo tất cả các diện tích được cung cấp nước đầy đủ.

Công tác kiểm tra, bảo dưỡng máy móc tại Trạm bơm Quán Bạc, Nguyệt Đức, Yên Lạc

Đối với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các Công ty TNHH MTV Thủy lợi xây dựng kế hoạch cấp nước, chống úng từng vùng, từng hệ thống, dẫn nước đến mặt ruộng đúng, đủ và tránh thất thoát, lãng phí nước, thông báo kịp thời lịch cấp nước. Đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thành lập, kiện toàn các Tổ chức thủy lợi cơ sở đảm bảo năng lực theo quy định trước ngày 30/6/2021; kiểm tra, giám sát công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi được giao quản lý đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất.

Với phương châm chủ động, kịp thời, chất lượng, hiệu quả, tin tưởng rằng công tác tưới, tiêu sẽ đảm bảo đúng khung thời vụ, góp phần mang lại thắng lợi cho vụ Mùa 2021./.

Ngày đăng: 09/06/2021 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 141

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website