Ứng dụng phương pháp gieo mạ khay, cấy máy vào sản xuất vụ Mùa 2021


Những năm gần đây, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng mô hình gieo mạ khay và cấy lúa bằng máy cấy vào sản xuất, qua đó đã góp phần tiết kiệm sức lao động, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là khắc phục tình trạng thiếu lao động do quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động đang diễn ra mạnh mẽ ở khu vực nông thôn hiện nay.

Vụ Mùa năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 32.000 ha, trong đó, diện tích cây lúa 23.500 ha, sản lượng lúa ước đạt 126.900,0 tấn. Hiện nay, trên khắp cánh đồng ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh người dân đang nô nức ra đồng chuẩn bị tốt các điều kiện để gieo cấy lúa vụ Mùa. Đồng thời, ngành Nông nghiệp cũng đang tập trung chỉ đạo các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng cơ cấu giống cây trồng, thời vụ; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân về kỹ thuật canh tác tiên tiến, sử dụng phân bón cân đối và phòng chống sinh vật hại kịp thời, bảo vệ an toàn cho sản xuất, tập trung nguồn lực để triển khai vụ Mùa hiệu quả.

Phương pháp cấy lúa bằng máy cấy giúp nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp

Kỹ sư Trần Văn Thơ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết: Thời gian qua, một số địa phương trong tỉnh đã áp dụng phương pháp cấy lúa bằng máy cấy cho hiệu quả cao hơn so với phương pháp cấy truyền thống. Trong điều kiện tối ưu, một máy cấy 6 hàng có thể cấy 2,5 - 3 ha/ngày       giúp tiết kiệm sức lao động và chi phí sản xuất. Đồng thời, sử dụng phương pháp cấy máy cho mật độ lúa thưa tạo sự thuận lợi cho việc chăm sóc lúa sau cấy, đạt năng suất cao hơn 10 - 15% so với phương pháp cấy lúa truyền thống, góp phần tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

Qua thực tế triển khai mô hình ứng dụng mạ khay, máy cấy đã góp phần tăng năng suất lao động trên 50% so với cấy truyền thống, giảm tối thiểu 1/2 lượng hạt giống so với phương pháp gieo sạ truyền. Đây là một bước tiến trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất giúp nông dân thay đổi tập quán sản xuất lúa nhỏ lẻ, manh mún, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng thu nhập và hình thành các tổ dịch vụ liên kết trong sản xuất lúa, góp phần đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa tại các địa phương trên địa bàn tỉnh./.

Ngày đăng: 18/06/2021 Tác giả: Duy Vinh – Trung tâm Thông tin Nông nghiệp - Số lần được xem: 133

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website