Yên Lạc chỉ đạo sản xuất lúa vụ mùa năm 2021, đảm bảo đúng khung thời vụ


Sản xuất nông nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Những năm qua, cơ cấu giống cây trồng trên địa bàn huyện Yên Lạc từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, nhiều giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất đồng thời ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại giúp cho sản xuất nông nghiệp của huyện từng bước phát triển vững chắc.

Bà con nông dân xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc đang tập trung cấy lúa vụ mùa năm 2021

Vụ Mùa năm 2021, toàn huyện Yên Lạc phấn đấu gieo trồng 4.715 ha cây hàng năm, trong đó, cây lúa gần 3.800 ha, còn lại là cây rau màu khác. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Vĩnh Phúc, sản xuất vụ mùa tiếp tục diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, diễn biến dịch bệnh covid - 19 ngày càng phức tạp. Vì vậy, giải pháp của huyện đối với sản xuất nông nghiệp là tăng cường công tác chỉ đạo, bố trí cơ cấu giống cây trồng và thời vụ phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã, thị trấn. Theo đó, với sản xuất vụ mùa, ưu tiên sử dụng giống lúa ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh tốt. Hạn chế sử dụng các giống lúa có bản lá to, lá mềm, giống dễ nhiễm bệnh. Sử dụng các giống lúa thuần chủ yếu như: Thiên ưu 8, Đài thơm 8, DQ11, ADI28, nếp N97…khuyến khích gieo mạ khay và cấy tập trung bằng máy. Đối với cây màu, tập trung mở rộng diện tích đậu tương, dưa chuột, rau các loại, trồng cỏ chăn nuôi… sử dụng các giống lai, thuần có năng suất cao như: Đậu tương DT84, ĐT2008, DT2001, DT22…, ngô NK4300, NK6654, ngô biến đổi gen, ngô nếp,…, lạc các giống L14, L15, sen lai…… Đồng thời phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT triển khai hỗ trợ 70% chi phí mua lúa giống chất lượng vào sản xuất với diện tích là 1.319 ha, với 5 giống lúa được hỗ trợ: Thiên Ưu 8, DQ11, BC15, ADI28, DT39  Quế Lâm. Toàn huyện phấn đấu diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt vụ mùa 4.150 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt 24.324 tấn.

Để chuẩn bị tốt nhất cho sản xuất vụ mùa từ cuối tháng 5, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, chủ động xây dựng kế hoạch để sớm triển khai tới các HTX, Tổ hợp tác và nhân dân. Bám sát khung lịch thời vụ sản xuất, đôn đốc, hướng dẫn nông dân làm đất và vệ sinh đồng ruộng, đồng thời tăng cường ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp,thực hiện cơ giới hóa. Trạm trồng trọt và BVTV chủ động kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân sản xuất, làm tốt công tác dự tính dự báo, thường xuyên thông báo diễn biến sâu bệnh, địa điểm gây hại, mức độ gây hại trên các loại cây trồng định kỳ 10 ngày/lần. Xí nghiệp thủy lợi Yên Lạc chủ động lên kế hoạch tưới, tiêu hợp lý, tiết kiệm, phối hợp với các địa phương nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy và sửa chữa kịp thời các công trình thủy lợi đảm bảo tổ chức vận hành hợp lý nguồn nước để phục vụ tốt nhất cho sản xuất.

Để đảm bảo đúng khung lịch thời vụ, ngay sau khi thu hoạch lúa vụ Xuân, bà con nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Lạc đang tập trung xuống đồng làm đất, gieo cấy. Hiện nay, toàn huyện đã gieo cấy được 3.550 ha lúa đạt 94 % với kế hoạch, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2021.

Ông Nguyễn Tiến Bộ, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp, huyện Yên Lạc cho biết: Để đạt được mục tiêu của kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT bám sát vào khung lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp & PTNT đồng thời phối hợp với UBND các xã thị trấn chuẩn bị điều kiện cần thiết cho người nông dân sản xuất vụ mùa, trong đó tập trung vào công tác lấy nước, điều tiết nước, đảm bảo cho làm đất gieo cấy của nông dân, đồng thời cùng với Trạm Trồng trọt và BVTV huyện, kiểm tra đồng ruộng sớm phát hiện đối tượng sâu bệnh hại trên cây mạ cũng như trên cây trồng khác để có những biện pháp phòng ngừa. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành việc gieo cấy lúa trong tháng 6 này.

Với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn của huyện, cùng với sự nỗ lực cố gắng của bà con nông dân. Tin tưởng rằng sản xuất vụ Mùa năm 2021 huyện Yên Lạc đảm bảo đúng khung lịch thời vụ đề ra và sẽ có một vụ Mùa thắng lợi./.

Ngày đăng: 30/06/2021 Tác giả: Hồng Đức - Số lần được xem: 86

Tin sản xuất

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website