Huyện Sông Lô những bước chuyển mới trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp


Thực hiện Nghị quyết số 201 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 22/12/2015 về một số cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, nhằm thực hiện tốt các cơ chế hỗ trợ Nghị quyết, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Sông Lô đã ban hành Nghị quyết số 01 ngày 17/5/2017 về thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện. Để thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả và đi vào cuộc sống, UBND huyện Sông Lô đã định hướng cho các địa phương phải kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch ngành, lĩnh vực nông nghiệp gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, tổ chức công bố công khai, rộng rãi để triển khai thực hiện, trên cơ sở quy hoạch cần phát huy lợi thế của các vùng kinh tế.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các xã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng xác định nhóm cây, con, ngành nghề lợi thế. Trồng trọt theo vùng, hướng phát triển sản xuất quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại; hình thành các vùng chăn nuôi xa khu dân cư; khuyến khích áp dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất khép kín hoặc liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị từ sản xuất giống, thức ăn đến chế biến để nâng cao sản suất, cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất giá trị gia tăng. Thực hiện tốt mối quan hệ giữa sản xuất nông nghiệp gắn với đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; tăng cường chuyển giao các mô hình chăn nuôi, trồng trọt tập trung áp dụng quy trình VietGAP.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của tỉnh, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của tỉnh như chương trình hỗ trợ chăn nuôi và mua bò đực giống, lợn đực giống, lợn nái sinh sản; hỗ trợ 1 lần để mua mới và thay thế lợn nái hậu bị cấp bố mẹ; hỗ trợ nông dân nuôi cá giống mới thâm canh; hỗ trợ xây dựng hầm bioga để xử lý chất thải chăn nuôi; hỗ trợ làm nền đệm lót sinh học trong nuôi gà; hỗ trợ giống lúa chất lượng, ngô biến đổi gen; chính sách hỗ trợ nông dân mua máy sản xuất nông nghiệp...nhờ các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho nông dân đã tạo động lực để người dân tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập.

Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết đến nay trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung đối với sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện như: Vùng sản xuất ổi Đôn Nhân, dưa chuột Hải Lựu, chuối tiêu hồng Cao Phong, măng tây Bạch Lưu...

 Xác định chăn nuôi là ngành mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp, vì vậy trong thời gian qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các xã tập trung tuyên truyền nhân dân tích cực triển khai, thực hiện chăn nuôi theo chuỗi giá trị. Đến nay trên địa bàn huyện đã xuất hiện một số mô hình chăn nuôi theo chuỗi giá trị gia công cho công ty cổ phần tại các xã Tân Lập, Đồng Quế với quy mô hàng nghìn đầu lợn/lứa, chiếm trên 10% sản lượng thịt hơi trên địa bàn huyện. Hiện nay toàn huyện có 65 trang trại, trong đó có 61 trang trại chăn nuôi thu nhập trên 2 tỷ đồng/năm.

Công tác chuyển giao và ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất được quan tâm. Nhiều ứng dụng khoa học được áp dụng rộng rãi vào sản xuất như: Chương trình khí sinh học (bioga); chương trình nuôi cá rô phi đơn tính, chăn nuôi lợn theo phương pháp mới; chăn nuôi gà an toàn sinh học. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng đưa vào sản xuất đại trà như các giống lúa, ngô, lạc; các giống lợn lai, lợn siêu nạc, gà...Từ đó nhân rộng mô hình điển hình như: Mô hình nuôi lợn nái ở Hải Lựu, Lãng Công, Nhân Đạo, Đồng Quế; mô hình nuôi bò vỗ béo ở Cao Phong, Đồng Thịnh; nuôi rắn ở Bạch Lưu; nuôi gà Quang Yên, Lãng Công, Phương Khoan... Bên cạnh đó một số xã đã mạnh dạn đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, triển khai nhiều mô hình như trồng bưởi Diễn xen bưởi đỏ Tân Lạc tại xã Cao Phong, Đồng Thịnh, Đồng Quế, Quang Yên...từ đó tạo nên bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mùa vụ và cơ cấu cây trồng vật nuôi trong phát triển nông nghiệp.

Đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp tại xã Tân Lập, huyện Sông Lô

Với phương châm sắp xếp lại cơ cấu ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và thực phẩm chủ lực có lợi thế tiềm năng phát triển cho phù hợp nhằm tạo sự chuyển biến căn bản về quy mô năng suất, chất lượng hiệu quả, có thị trường tiêu thụ và phát triển bền vững, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng những ngành lợi thế như: Chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, giảm dần tỷ trọng lao động trong nông nghiệp. Đến nay trên 90% diện tích đất canh tác được cơ giới hóa trong khâu làm đất, trên 80% diện tích lúa được thu hoạch bằng máy. Ngành nông nghiệp huyện luôn đạt được mức tăng trưởng tốt, giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản năm 2020 tăng 97,482 tỷ đồng so với năm 2016. Qua đó ngành nông nghiệp đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính của ngành, cơ bản thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đề ra, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, năm 2020 còn 1,16%, giảm so với năm 2016 là 2,89%. Thu nhập bình quân hộ nông thôn từ 25 triệu đồng năm 2016 lên khoảng 48 triệu đồng năm 2020.

Tuy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, song sau 5 năm tái cơ cấu, ngành nông nghiệp của huyện Sông Lô vẫn còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Đó là, trong việc áp dụng khoa học, kỹ thuật và đưa cơ giới hóa vào sản xuất khó thực hiện do điều kiện đất đai nhỏ lẻ, mạnh mún, trong khi công tác dồn thửa, đổi ruộng, tích tụ ruộng đất gặp rất nhiều khó khăn; giá cả thị trường đầu ra sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi không ổn định, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Công tác dự báo cung, cầu còn hạn chế nên vẫn còn tồn tại câu chuyện nông sản “được mùa, mất giá”, ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập và đời sống của người dân. Việc đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất còn chậm; kinh tế hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỉ trọng cao và đang bộc lộ những hạn chế, làm cản trở quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn chậm đổi mới, kinh tế hộ vẫn là đơn vị sản xuất kinh doanh chủ lực ở nông thôn, quy mô sản xuất nhỏ và chưa có sự liên doanh liên kết. Việc thu hút các danh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ở địa phương còn hạn chế...

Trong giai đoạn 2021-2026, để tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và tháo gỡ những khó khăn trên địa bàn, huyện Sông Lô sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu, xác định thực trạng để tìm cách tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. Tập trung ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Xác định, phân vùng sản xuất hợp lý, khuyến khích doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp; làm tốt công tác quy hoạch, phát triển các cây, con chủ lực theo thế mạnh từng vùng, sản xuất theo hướng an toàn. Phát triển các hình thức hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ giống, quy trình sản xuất và chế biến, tiêu thụ sản phẩm, phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao tính cạnh tranh...

Ngày đăng: 08/07/2021 Tác giả: Bích Ngọc - Trung tâm Văn hóa,TT,TT huyện Sông Lô - Số lần được xem: 68

Tin sản xuất

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website