Kết quả sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh năm 2021


Sản xuất nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ với ưu điểm tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, có nhiều chất dinh dưỡng mang lại lợi ích cho sức khỏe con người, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái đồng ruộng. Từ tầm quan trọng và lợi ích đó, trong thời gian qua ngành Nông nghiệp & PTNT, các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong tỉnh chú trọng triển khai thực hiện để mở rộng diện tích, góp phần tăng sức cạnh tranh cho các mặt hàng nông sản, đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch ngày càng cao của người tiêu dùng.

Năm 2021, toàn tỉnh triển khai thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ được 3.200 ha diện tích rau quả, rau ăn lá tại 55 xã, phường, thị trấn đã được quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn. Triển khai mô hình hữu cơ trên cây ba kích được 3 ha tại thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo; mô hình trồng nho Hạ đen 2 ha tại xã Tam Hồng huyện Yên Lạc và Trung Mỹ, Bình Xuyên.

Phối hợp với Tập đoàn Quế Lâm, các hợp tác xã, hộ nông dân triển khai xây dựng 120 ha lúa gạo hữu cơ tại 4 huyện (Bình Xuyên, Yên Lạc, Lập Thạch, Tam Dương); 10 ha thanh long ruột đỏ hữu cơ tại Lập Thạch; 03 ha rau su su hữu cơ tại Tam Đảo; 02 ha dưa lê hữu cơ tại Tam Dương và chăn nuôi lợn thịt theo hướng hữu cơ quy mô 900 con tại 3 huyện (Bình Xuyên, Tam Đảo, Tam Dương).

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 94 cơ sở được chứng nhận VietGAP (30 cơ sở trồng trọt, 60 cơ sở chăn nuôi và 04 cơ sở thuỷ sản); đây là tiền đề quan trọng để mở rộng phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh trong những năm tới. Trong năm, ngành Nông nghiệp & PTNT thực hiện lấy 2.403 mẫu sản phẩm nông sản tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản để giám sát các chỉ tiêu an toàn thực phẩm; kết quả có 2.400 mẫu đảm bảo quy định (chiếm 99,88%).

         Có thể khẳng định, việc triển khai sản xuất nông nghiệp hưu cơ và theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã bước đầu làm chuyển đổi nhận thức của người sản xuất theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường. Hàng năm, sử dụng khoảng 3.300 tấn phân bón hữu cơ vi sinh góp phần làm giảm việc sử dụng 1500 tấn phân bón vô cơ, trên 2000 kg thuốc BVTV hóa học... đồng thời, tạo ra một khối lượng lớn các sản phẩm phụ từ trồng trọt như rơm rạ, phân lợn, phân trâu bò, gia cầm được sử dụng vào canh tác vừa giúp bảo vệ môi trường vừa cải tạo nâng cao chất lượng đất. Chăn nuôi theo hướng hữu cơ tuy số lượng còn ít nhưng bước đầu tạo ra lợi ích kép trong chăn nuôi; giúp đàn vật nuôi có sức đề kháng tốt với bệnh tật, không sử dụng nguồn nước để xả thải ra ngoài môi trường; tạo ra nguồn thực phẩm sạch, an toàn; chất lượng thịt được đánh giá cao, đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng.

         Bên cạnh một số kết quả đạt được, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ và hữu cơ vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Quy mô sản xuất nông nghiệp hữu cơ còn nhỏ lẻ, manh mún; giá bán sản phẩm nông nghiệp hữu cơ còn thấp; thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ chưa ổn định; người sản xuất và doanh nghiệp chưa tập trung nhiều nguồn lực đầu tư vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Trong năm 2022, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp tiếp tục được Nông nghiệp & PTNT tập trung đẩy mạnh thực hiện theo một số nhiệm vụ trọng tâm như: (1) Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết về nông nghiệp hữu cơ để tạo niềm tin cho người sản xuất, tiêu dùng; (2) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt; (3) Tham mưu, xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030; (3) Duy trì và mở rộng các mô hình nông nghiệp hữu cơ về trồng trọt, chăn nuôi đã có hiệu quả trên địa bàn tỉnh; tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình điểm nông nghiệp hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm hữu cơ trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản; (4) Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung đối với một số sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh, phù hợp điều kiện sinh thái, có thị trường, gắn với phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh./.

Ngày đăng: 20/12/2021 Tác giả: Hoàng Huy - Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Số lần được xem: 75

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website