Thông báo khí tượng thuỷ văn - ngày 01 tháng 1 năm 2011


A. Tóm tắt tình hình KTTV tháng 12 năm 2010

I. Khí tượng:

Tháng qua, do chịu ảnh hưởng chủ yếu của cao lạnh lục địa tăng cường, nên các nơi trong tỉnh đã có mưa, mưa nhỏ rải rác trời rét, có ngày trời rét đậm.

Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên trong tháng là: 28,5mm cao hơn TBNN 10,2mm và cao hơn cùng kỳ năm trước 25,9mm.

Nhiệt độ trung bình tháng: 19,10C cao hơn TBNN 0,80C và cao hơn cùng kỳ năm trước 0,70C.

Nhiệt độ cao nhất tháng: 27,30C cao hơn cùng kỳ năm trước 2,70C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng:  10,30Cthấp hơn cùng kỳ năm trước 2,60C

Độ ẩm trung bình tháng: 80% xấp xỉ TBNN và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Lượng bốc hơi tháng đạt: 62mm thấp hơn cùng kỳ năm trước 12mm.

Tổng số giờ nắng trong tháng đạt: 89 giờ cao hơn cùng kỳ năm trước 13 giờ.

II. Thuỷ văn:           

Trong tháng mực nước trên sông Lô tại Việt trì dao động theo sự điều tiết của các hồ thuỷ điện. Mực nước trung bình tháng trên sông Lô tại Việt Trì ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ. Các giá trị đặc trưng mực nước tháng 12/2010 tại Việt Trì cụ thể như sau:

- Hmax: 7,43m (xuất hiện ngày 17); Thấp hơn TBNN cùng kỳ là: 1,12m; Cao hơn cùng kỳ năm 2009 là: 1,47m

- Htb: 6,29 m; Thấp hơn TBNN cùng kỳ là: 1,48m; Cao hơn cùng kỳ năm 2009 là:  1,05m

- Hmin:  5,35m (xuất hiện ngày 13); Thấp hơn TBNN cùng kỳ là: 1,94 m; Cao hơn cùng kỳ năm 2009 là: 0,73m

III. Ảnh hưởng đến sản xuất Nông - Lâm nghiệp.

Tháng qua các nơi trong tỉnh đều có mưa mưa nhỏ, lượng mưa tập trung vào thời kỳ giữa tháng, tạo điều kiện cho cây trồng và hoa màu phát triển.

B. Nhận định tình hình KTTV tháng 01/2011

I. Khí tượng:

Trong tháng khả năng có khoảng 3 đến 4 đợt không khí lạnh tăng cường. Sẽ có một số ngày trời rét đậm xảy ra tập trung vào thời kỳ giữa và cuối tháng. Lượng mưa ở mức thấp hơn TBNN phổ biến từ  10-20mm.

Nhiệt độ trung bình:  16,5  – 17,5oC.

Nhiệt độ cao nhất:     23,0 – 25,0oC.

Nhiệt độ thấp nhất:   9,0– 11,0oC.

Độ ẩm trung bình:      80 - 85%. 

Độ ẩm thấp nhất:       55 – 60%.

Lượng bốc hơi:          60 - 65mm.

Tổng số giờ nắng:     55 - 60giờ.

II. Thuỷ văn:

Mực nước trên sông Lô tại Việt Trì dao động theo điều tiết của các hồ thuỷ điện. Mực nước trung bình tháng ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Trị số dự báo đặc trưng mực nước tại Việt Trì trong tháng dự kiến là:

Hmax:       7,20 m

Htb:           6,10 m

Hmin:        5,00 m

Ngày đăng: 03/01/2011 Tác giả: KTTV - Nguồn: Trung tâm KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1177

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website