Tuần báo khí tượng thuỷ văn - ngày 01 tháng 01 năm 2011


A- Tóm tắt tình hình khí t­­ượng thuỷ văn từ ngày 21 đến 31/12/2010

I. Khí t­­­ượng:

Tuần qua, do chịu ảnh hưởng chủ yếu của cao lạnh lục địa tăng cường, nên các nơi trong tỉnh đã có mưa, mưa nhỏ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 0,9mm thấp hơn TBNN 7,8mm và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 18,1 0C cao hơn TBNN 0,60C và thấp hơn cùng kỳ năm trước 0,4 0C.

- Nhiệt độ cao nhất: 24,2oC thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước 3,1oC.

- Nhiệt độ thấp nhất:10,5 oC thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước 3,6oC.

- Độ ẩm trung bình: 81% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 21mm xấp xỉ với TBNN  và  cùng kỳ năm trước .

- Số giờ nắng đạt: 18 giờ thấp hơn TBNN 23 giờ và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.  

II. Thuỷ văn:

Tuần qua mực nư­ớc sông Lô tại Việt Trì dao động do ảnh hưởng điều tiết của các hồ thuỷ điện. Số liệu mực nước đo đ­ược tại Việt Trì trong tuần cụ thể nh­ư sau:

- Hmax: 6,73 m (xuất hiện ngày 24); Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 1,14m; Cao hơn năm 2009 cùng kỳ: 1,35m

- Htb: 6,22 m; Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 1,32m; Cao hơn năm 2009 cùng kỳ: 1,03m 

- Hmin: 5,65 m (Xuất hiện ngày 27); Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 1,68m; Cao hơn năm 2009 cùng kỳ:    1,03m.

III. Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

Tuần qua, các nơi trong tỉnh đều có mưa,lượng mưa không đáng kể. Thời tiết trong tuần nhìn chung không thuận lợi, trời lạnh cây trồng và hoa màu kém phát triển, sâu bệnh gây hại nhẹ.

B. Dự báo khí  tư­ợng thuỷ văn  từ ngày 01 đến ngày 10/01/ 2011

I. Khí t­­­ượng:

Thời kỳ đầu (01- 03) và cuối (08 –10): Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, lượng mưa không đáng kể, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét.

Thời kỳ giữa (04-07): Đêm và sáng nhiều mây, có ngày có mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét. Trong đó có ngày trời rét đậm.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến  nhỏ hơn 5mm.

Nhiệt độ trung bình 16,5 – 17,5oC.

Nhiệt độ cao nhất 21 - 23 oC.

Nhiệt độ thấp nhất 9 –11 oC

Độ ẩm trung bình 80 – 85%.

L­­­ượng bốc hơi 15 – 20 mm.

Số giờ nắng đạt 15– 20giờ.

II. Thuỷ văn:

Mực n­ước trên sông Lô tại Việt Trì dao động theo sự điều tiết của các hồ thuỷ điện. Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì khả năng ở mức thấp hơn TBNN so với cùng kỳ.

Trị số dự báo:

- Hmax : 6,50 m

- Htb     : 6,00 m

- Hmin  :  5,50 m

 

Ngày đăng: 03/01/2011 Tác giả: KTTV - Nguồn: Trung tâm KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1098

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website