Tuần báo khí tượng thuỷ văn - ngày 11 tháng 01 năm 2011


A- Tóm tắt tình hình khí t­­ượng thuỷ văn từ ngày 01 đến 10/12/2010

I-Khí t­­­ượng:

Tuần qua, do chịu ảnh hưởng chủ yếu của cao lạnh lục địa tăng cường, nên các nơi trong tỉnh đã cómưa, mưa nhỏ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 3,9mm thấp hơn TBNN 8,3mm và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 13,6 0C thấp hơn TBNN 3,60C và thấp hơn cùng kỳ năm trước 5,2 0C.

- Nhiệt độ cao nhất: 18,7oC thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước 7,6oC.

- Nhiệt độ thấp nhất:10,5 oC thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước 3,7oC.

- Độ ẩm trung bình: 82% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

-Lư­­­ợng bốc hơi: 14mm xấp xỉ với TBNN  và thấp hơn cùng kỳ năm trước5mm.

- Số giờ nắng đạt: 00 giờ thấp hơn TBNN 24 giờ và thấp hơn cùng kỳ năm trước15 giờ.  

II- Thuỷ văn:

Tuần qua mực nu­ớc sông Lô tại Việt Trì dao động do ảnh hưởng điều tiết của các hồ thuỷ điện. Số liệu mực nước đo đ­ược tại Việt Trì trong tuần cụ thể nh­ư sau:

- Hmax: 6,69 m (xuất hiện ngày 8); Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 0,94m; Cao hơn năm 2009 cùng kỳ: 1,79m

- Htb: 6,00 m ; Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 1,34m; Cao hơn năm 2009 cùng kỳ: 1,41m 

- Hmin: 5,20 m (Xuất hiện ngày 02); Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 1,91m; Cao hơn năm 2009 cùng kỳ:    0,82m.

III-Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

Tuần qua, các nơi trong tỉnh đều có mưa,lượng mưa không đáng kể. Thời tiết trong tuần nhìn chung không thuận lợi, trời rét đậm ,rét hại gây ảnh hưởng tới nông nghiệp.

B- Dự báo khí  tư­ợng thuỷ văn  từ ngày 11 đến ngày 20/01/2010

I- Khí t­­­ượng:

Thời kỳ đầu (11- 13) : Nhiều mây, có ngày có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm ,rét hại.

Thời kỳ giữa (14-17) và cuối (18 –20):Nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét. Trong đó có ngày trời rét đậm,rét hại.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến  nhỏ hơn 10mm.

Nhiệt độ trung bình 13,5 – 14,5oC.

Nhiệt độ cao nhất 18 - 20 oC.

Nhiệt độ thấp nhất 7 –9 oC

Độ ẩm trung bình 80 – 85%.

L­­­ượng bốc hơi 10 – 15 mm.

Số giờ nắng đạt 0-5giờ.

II- Thuỷ văn:

Mực n­ước trên sông Lô tại Việt Trì dao động theo sự điều tiết của các hồ thuỷ điện. Mực nước trung bình tuần tại Việt Trì khả năng ở mức thấp hơn TBNN so với cùng kỳ.

Trị số dự báo:

- Hmax : 6,70 m

- Htb     : 6,10 m

- Hmin  : 5,60 m

Ngày đăng: 11/01/2011 Tác giả: KTTV - Nguồn: Trung Tâm KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1115

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website