Tuần báo khí tượng thuỷ văn - ngày 21 tháng 01 năm 2011


A- Tóm tắt tình hình khí t­­ượng thuỷ văn từ ngày 11 đến 20/01/2010

I- Khí t­­­ượng:

Tuần qua, do chịu ảnh hưởng chủ yếu của cao lạnh lục địa tăng cường, nên các nơi trong tỉnh đã có mưa, mưa nhỏ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 12,4mm cao hơn TBNN 5,2mm và cao hơn cùng kỳ năm trước 11,1mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 11,4 0C thấp hơn TBNN 5,30C và thấp hơn cùng kỳ năm trước 5,7 0C.

- Nhiệt độ cao nhất: 18,0oC thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước 6,6oC.

- Nhiệt độ thấp nhất:7,7 oC thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước 5,5oC.

- Độ ẩm trung bình: 81% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 16mm xấp xỉ với TBNN  và thấp hơn cùng kỳ năm trước 8mm  

- Số giờ nắng đạt: 5 giờ thấp hơn TBNN 17 giờ và thấp hơn cùng kỳ năm trước15 giờ.  

II- Thuỷ văn:

Tuần qua mực nư­ớc sông Lô tại Việt Trì dao động do ảnh hưởng điều tiết của các hồ thuỷ điện. Số liệu mực nước đo đ­ược tại Việt Trì trong tuần cụ thể nh­ư sau:

- Hmax: 6,66 m (xuất hiện ngày 15); Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 1,00m; Cao hơn năm 2010 cùng kỳ: 1,68m

- Htb: 6,18 m; Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 1,14m; Cao hơn năm 2010 cùng kỳ:     1,37m 

- Hmin: 5,60 m (Xuất hiện ngày 17); Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 1,44m; Cao hơn năm 2010 cùng kỳ: 1,08m.

III- Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

Tuần qua, các nơi trong tỉnh đều có mưa,trời rét đậm,rét hại.Thời tiết trong tuần nhìn chung không thuận lợi, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia súc .

B- Dự báo khí  tư­ợng thuỷ văn  từ ngày 21 đến 31/01/2010

I- Khí t­­­ượng:

Thời kỳ đầu (21- 23)): Nhiều mây, có ngày có mưa,  gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm, rét  hại.

Thời kỳ giữa (24-27): Nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm, rét hại.

thời  kỳ cuối (28 –31): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến  nhỏ hơn 10mm.

Nhiệt độ trung bình 12,5 – 13,5oC.

Nhiệt độ cao nhất 19 - 21 oC.

Nhiệt độ thấp nhất 7 –9 oC

Độ ẩm trung bình 85 – 90%.

L­­­ượng bốc hơi 10 – 15 mm.

Số giờ nắng đạt 5 – 10giờ.

II- Thuỷ văn:

Mực n­ước trên sông Lô tại Việt Trì dao động lên vào cuối tháng do các hồ tăng cường xả lấy nước vụ đông xuân. Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì khả năng ở mức thấp hơn TBNN so với cùng kỳ.

Trị số dự báo:

- Hmax : 7,50 m

- Htb     : 6,50 m

- Hmin  : 5,70 m

Ngày đăng: 24/01/2011 Tác giả: KTTV - Nguồn: Trung tâm KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1124

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website