Thông báo khí tượng thuỷ văn- ngày 01 tháng 03 năm 2011.


A- Tóm tắt tình hình KTTV tháng 02 năm 2011

I- Khí tượng:

Tháng qua, do chịu ảnh hưởng chủ yếu của cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với áp thấp nóng phía tây, nên các nơi trong tỉnh đã có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên trong tháng là: 10,7mm thấp hơn TBNN 15,6mm và cao hơn cùng kỳ năm trước 7,5mm.

Nhiệt độ trung bình tháng: 17,70C xấp xỉ TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước 3,70C.

Nhiệt độ cao nhất tháng:  28,10C thấp hơn cùng kỳ năm trước 7,10C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng: 10,30C thấp hơn cùng kỳ năm trước 0,70C

Độ ẩm trung bình tháng: 84% xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

Lượng bốc hơi tháng đạt: 50mm thấp hơn TBNN 5mm và cao hơn cùng kỳ năm trước 13mm.

Tổng số giờ nắng trong tháng đạt: 44 giờ xấp xỉ TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước 66 giờ.

II- Thuỷ văn:           

Trong tháng mực nước trên sông Lô tại Việt trì dao động theo sự điều tiết của các hồ thuỷ điện. Mực nước trung bình tháng trên sông Lô tại Việt Trì ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ. Các giá trị đặc trưng mực nước tháng 2/2011 tại Việt trì cụ thể như sau:

- Hmax: 7,46m (xuất hiện ngày 14);Thấp hơn TBNN cùng kỳ là:   0,30m; Cao hơn cùng kỳ năm 2010 là: 0,07m

- Htb: 5,74 m ; Thấp hơn TBNN cùng kỳ là: 1,36m; Cao hơn cùng kỳ năm 2010 là:  0,22m

- Hmin: 4,47m (xuất hiện ngày 9); Thấp hơn TBNN cùng kỳ là: 2,18 m; Cao hơn cùng kỳ năm 2010 là: 0,37m

III- Ảnh hưởng đến sản xuất Nông - Lâm nghiệp.

Tháng qua các nơi trong tỉnh đều có mưa, lượng không đáng kể, thời thời tiết đang trong thời kỳ khô hạn, cây trồng và hoa màu kém phát triển.

B- Nhận định tình hình KTTV tháng 03/2011

I- Khí tượng:

Trong tháng 03/2011 khả năng có khoảng 2 đến 3 đợt không khí lạnh tăng cường yếu, tập trung vào giữa và cuối tháng. Lượng mưa ở mức thấp hơn TBNN, phổ biến từ  30-40mm.

Nhiệt độ trung bình:  20,0  – 21,0oC.

Nhiệt độ cao nhất:     27,0 – 29,0oC.

Nhiệt độ thấp nhất:   13,0– 15,0oC.

Độ ẩm trung bình:      80 - 85%. 

Độ ẩm thấp nhất:       65 – 70%.

Lượng bốc hơi:          50 - 55mm.

Tổng số giờ nắng:     70 - 75giờ.

II- Thuỷ văn:

Mực nươc trên sông Lô tại Việt Trì dao động do điều tiết của các hồ thuỷ điện. Mực nước trung bình tháng ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Trị số đự báo đặc trưng mực nước tại Việt Trì trong tháng dự kiến là:

Hmax:       5,70 m

Htb:           5,10 m

Hmin:        4,50 m

 

Ngày đăng: 01/03/2011 Tác giả: KTTV - Nguồn: Trung tâm KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 942

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website