Tuần báo khí tượng thuỷ văn - ngày 11 tháng 03 năm 2011


A- TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG THUỶ VĂN TỪ NGÀY 01 ĐẾN 10/3/2011

I- Khí t­­­ượng:

Tuần qua, do chịu ảnh hưởng của cao lạnh lục địa tăng cường, nên các nơi trong tỉnh đã có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 2,7mm thấp hơn TBNN  7,3mm và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 18,1oC thấp hơn TBNN 1,3oC và thấp hơn cùng kỳ năm trước 4,6 0C..

- Nhiệt độ cao nhất:  23,0oC thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước 4,2oC.

- Nhiệt độ thấp nhất:  14,5oC xấp xỉ cùng kỳ năm tr­ước.

- Độ ẩm trung bình: 84% xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 16mm thấp hơn TBNN 6 mm và thấp hơn cùng kỳ năm trước 8mm.

- Số giờ nắng đạt:  0 giờ thấp hơn TBNN 19 giờ và thấp hơncùng kỳ năm trước 39 giờ.  

II- Thuỷ văn:

Tuần qua mực nu­ớc sông Lô tại Việt Trì dao động theo điều tiết của các hồ thuỷ điện. Số liệu mực nước đo đ­ược tại Việt Trì trong tuần cụ thể nh­ư sau:

- Hmax: 5,09 m (xuất hiện ngày 9); Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 2,21m;Thấp hơn năm 2010 cùng kỳ:    0,24m

- Htb: 4,75 m; Thấp hơn TBNN cùng kỳ:  2,22m; Thấp hơn năm 2010 cùng kỳ:    0,24m 

- Hmin: 4,53 m (Xuất hiện ngày 7); Thấp hơn TBNN cùng kỳ: 2,18m; Cao hơn năm 2010 cùng kỳ:     0,05m.

III- Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

Tuần qua, các nơi trong tỉnh đều có mưa, lượng mưa không đáng kể, thời tiết trong tuần nhìn chung thuận lợi, cây trồng và hoa màu phát triển tốt, sâu bệnh gây hại nhẹ.

B- DỰ BÁO KHÍ  TƯ­ỢNG THUỶ VĂN  TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20/3/2011

I- Khí t­­­ượng:

Thời kỳ đầu (11- 13) và cuối (18 –20): Nhiều mây đến mây thay đổi, có mưa vài nơi , ngày hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Thời kỳ giữa (14-17): Nhiều mây, có ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3.  Trời rét.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến  10-20mm.

Nhiệt độ trung bình 17,5 – 18,5oC.

Nhiệt độ cao nhất 25 - 27 oC.

Nhiệt độ thấp nhất 12 –14oC

Độ ẩm trung bình 80 – 85%.

L­­­ượng bốc hơi 15 – 20 mm.

Số giờ nắng đạt 10 – 15giờ.

II- Thuỷ văn:

Mực n­ước trên sông Lô tại Việt Trì biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thuỷ điện. Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì khả năng ở mức thấp hơn TBNN so với cùng kỳ.

Trị số dự báo:

- Hmax :  6,30 m

- Htb     :  5,40 m

- Hmin  :  4,50 m

 

Ngày đăng: 25/03/2011 - Nguồn: Trung tâm KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 947

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website