Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 12 năm 2019


A- TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV THÁNG 11 NĂM 2019

I- Khí tượng:

Trong tháng, khu vực tỉnh  đã chịu ảnh hưởng của bốn đợt không khí lạnh vào những ngày 05, ngày 14,  ngày 19 và ngày 26 nên thời tiết các nơi trong tỉnh đã có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét về đêm và sáng sớm; với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-19 độ C.

Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên trong tháng là 62,0mm xấp xỉ với TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước 46,9mm.

Nhiệt độ trung bình tháng là 23,00C cao hơn so với TBNN là 0,90C và thấp hơn cùng kỳ năm trước 0,80C.

Nhiệt độ cao nhất tháng là  31,60C xấp xỉ với cùng kỳ năm trước.

Nhiệt độ thấp nhất tháng là 18,00C cao hơn cùng kỳ năm trước là 1,90C.

Độ ẩm trung bình tháng là 78% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

Lượng bốc hơi là 70mm xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

Tổng số giờ nắng trong tháng là 123giờ xấp xỉ với TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước là 16giờ

II- Thuỷ văn:     

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì giảm dần và chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm.  

Trị số đặc trưng mực nước tháng 11/2019 tại Việt Trì và Quảng Cư cụ thể là:

          Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt trì

 

337

 

So sánh

< TBNN: 474

< 2018 cùng kỳ: 218

400

(Xuất hiện ngày 01)

So sánh

< TBNN: 562

< 2018 cùng kỳ: 231

303

(Xuất hiện ngày 25)

So sánh

< TBNN: 407

< 2018 cùng kỳ: 199

Quảng cư

 

2670

 

So sánh

< TBNN: 7

Xấp xỉ năm 2018

2688

(Xuất hiện ngày 02)

So sánh

< TBNN: 12

>2018 cùng kỳ: 14

26,63

(Xuất hiện ngày 29)

So sánh

< TBNN: 5

Bằng năm 2018 cùng kỳ:

III- Ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm nghiệp.

          Tháng qua, các nơi trong tỉnh ít mưa, phổ biến đêm không mưa, ngày nắng. Cây trồng phát triển bình thường, sâu bệnh gây hại nhẹ

B- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 12/2019

I- Khí tượng:

Trong tháng 12, không khí lạnh (KKL) hoạt động mạnh dần và tần suất nhiều hơn, đặc biệt vào nửa đầu tháng. Trong tháng có khả năng xuất hiện khoảng 5-7 đợt KKL (bao gồm cả các đợt KKL tăng cường).

Lượng mưa tháng phổ biến: 30 – 50mm.

Nhiệt độ trung bình tháng:  19,0 – 20,00C.

Nhiệt độ cao nhất tháng:     28,0 – 30,00C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng:    12,0 – 14,00C.

Độ ẩm trung bình tháng:      75 - 80%. 

Lượng bốc hơi tháng:           60 - 70mm.

Tổng số giờ nắng trong tháng:   90 - 130giờ.

II- Thủy văn:

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện tuyến trên. Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm.

Mực nước trung bình tháng tại Việt Trì khả năng ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ, tại Quảng Cư xấp xỉ TBNN cùng kỳ.

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

320

350

270

Quảng Cư

2665

2670

2660

Ngày đăng: 03/12/2019 Tác giả: KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 402

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website