Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 12 năm 2019


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG TỪ NGÀY 21 ĐẾN 30 THÁNG 11 NĂM  2019

Trong tuần, khu vực tỉnh đã chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết khu vực tỉnh phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét.

         - Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là 0,3mm thấp hơn so với TBNN là 8,8mm và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

          - Nhiệt độ trung bình tuần: 22,80C cao hơn so với TBNN là 1,90C và cao hơn cùng kỳ năm trước 1,00C.

          - Nhiệt độ cao nhất: 30,20C xấp xỉ với cùng kỳ năm tr­ước.

          - Nhiệt độ thấp nhất: 18,50C cao hơn so với cùng kỳ năm tr­ước là 2,40C.

          - Độ ẩm trung bình: 77% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

          - Lư­­­ợng bốc hơi: 24mm xấp xỉ với TBNN và  cùng kỳ năm trước.

          - Số giờ nắng: 34giờ xấp xỉ với TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 11giờ.

B. DỰ BÁO KHÍ  TƯ­ỢNG TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2019

          Từ đêm 01-10/12, không mưa;  riêng chiều và đêm 01/12 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ ngày 03/12  ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

          Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến:  nhỏ hơn 10mm,

          Nhiệt độ trung bình: 18,0 – 19,00C,

          Nhiệt độ cao nhất:    25,0 – 27,00C,

          Nhiệt độ thấp nhất:   14,0 – 16,00C,

          Độ ẩm trung bình: 75 - 85%.         

          Lượng bốc hơi: 20 – 25mm.

          Số giờ nắng đạt: 30 – 40giờ.

Ngày đăng: 03/12/2019 Tác giả: KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 373

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website