Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 11 tháng 12 năm 2019


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG TỪ NGÀY 01 ĐẾN 10 THÁNG 12 NĂM  2019

Trong tuần, khu vực tỉnh đã chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường mạnh, thời tiết khu vực tỉnh phổ biến đêm không mưa, ngày trời nắng hanh khô,độ ẩm thấp. Trời rét, đêm và sáng sớm trời rét đậm rét hại.

          - Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là 0,0mm thâm hụt so với TBNN là 8,7mm và thâm hụt so với cùng kỳ năm trước 11,2mm.

          - Nhiệt độ trung bình tuần: 17,10C thấp hơn so với TBNN là 2,00C và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 5,80C.

          - Nhiệt độ cao nhất: 25,20C thấp hơn so với cùng kỳ năm tr­ước là 5,80C.

          - Nhiệt độ thấp nhất: 9,50C thấp hơn so với cùng kỳ năm tr­ước là 4,90C.

          - Độ ẩm trung bình: 67% thấp hơn so với với TBNN là 12% và thấp hơn cùng kỳ năm trước 16%.

          - Lư­­­ợng bốc hơi: 35mm cao hơn so với TBNN là 13mm và cao hơn cùng kỳ năm trước 17mm.

          - Số giờ nắng: 74giờ cao hơn so với TBNN là 43giờ và cao hơn cùng kỳ năm trước là 46giờ.

B. DỰ BÁO KHÍ  TƯ­ỢNG TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2019

         - Thời kỳ đầu (11 - 13): Ít mây. Đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét.

         - Thời kỳ giữa (14 - 17) và thời kỳ cuối (18 - 20): Nhiều mây. Có mưa vài nơi, ngày nắng. Trời rét, từ ngày 15/12, đêm và sáng trời rét.

           Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến:  nhỏ hơn 10mm,

    Nhiệt độ trung bình: 17,0 – 18,00C,

              Nhiệt độ cao nhất:    25,0 – 27,00C,

              Nhiệt độ thấp nhất:   11,0 – 13,00C,

              Độ ẩm trung bình: 75 - 80%.         

             Lượng bốc hơi: 25 – 30mm.

             Số giờ nắng đạt: 40 – 50giờ.

 

Ngày đăng: 12/12/2019 Tác giả: KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 402

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website