Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 01 năm 2020


A- TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV THÁNG 12 NĂM 2019

I- Khí tượng:

Trong tháng, khu vực tỉnh  đã chịu ảnh hưởng của bốn đợt không khí lạnh vào những ngày 03, ngày 07,  ngày 20 và ngày 27 nên thời tiết các nơi trong tỉnh đã có ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác.

Trong đó, đáng lưu ý nhất là đợt không khí lạnh ngày 03/12 và được tăng cường tiếp ngày 07/12, gây ra một đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ ngày 04-12/12 với nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến từ 10-13oC, có nơi thấp hơn như Vĩnh Yên nhiệt độ thấp nhất ngày 8/12 là 9,5oC; vùng núi cao Tam Đảo 7,0-9,0oC.

Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên trong tháng là 4,6mm thấp hơn so với TBNN là 15,0mm và thấp hơn cùng kỳ năm trước 55,8mm.

Nhiệt độ trung bình tháng là 18,90C cao hơn so với TBNN là 0,50C và thấp hơn cùng kỳ năm trước 1,00C.

Nhiệt độ cao nhất tháng là  29,40C thấp hơn so với cùng kỳ năm trước là 1,40C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng là 9,50C xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Độ ẩm trung bình tháng là 80% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

Lượng bốc hơi là 99mm cao hơn so với TBNN là 32mm và cao hơn cùng kỳ năm trước 46mm.

Tổng số giờ nắng trong tháng là 131giờ cao hơn so với TBNN là 34giờ và cao hơn cùng kỳ năm trước là 36giờ

II- Thuỷ văn:    

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì giảm dần và chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm.  

Trị số đặc trưng mực nước tháng 12/2019 tại Việt Trì và Quảng Cư cụ thể là:

            Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt trì

 

307

 

So sánh

< TBNN: 410

< 2018 cùng kỳ: 140

340

(Xuất hiện ngày 06)

So sánh

< TBNN: 473

< 2018 cùng kỳ: 182

281

(Xuất hiện ngày 30)

So sánh

< TBNN: 381

< 2018 cùng kỳ: 146

Quảng cư

 

2661

 

So sánh

< TBNN: 8

Xấp xỉ 2018 cùng kỳ

2688m

(Xuất hiện ngày 02)

So sánh

< TBNN: 14

< 2018 cùng kỳ: 4

26,63

(Xuất hiện ngày 29)

So sánh

< TBNN: 4

Bằng 2018 cùng kỳ

 

III- Ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm nghiệp.

            Tháng qua, các nơi trong tỉnh ít mưa, phổ biến đêm không mưa, ngày nắng. Cây trồng phát triển bình thường, sâu bệnh gây hại nhẹ

B- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 01/2020

I- Khí tượng:

Không khí lạnh (KKL) hoạt động không mạnh trong khoảng nửa đầu tháng. Cả tháng, có khoảng 4-5 đợt KKL, rét đậm, rét hại tập trung vào nửa cuối tháng.

Lượng mưa tháng phổ biến: 20 – 40mm.

Nhiệt độ trung bình tháng:  18,0 – 19,00C.

Nhiệt độ cao nhất tháng:     26,0 – 28,00C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng:    10,0 – 12,00C.

Độ ẩm trung bình tháng:      80 - 85%. 

Lượng bốc hơi tháng:           50 - 60mm.

Tổng số giờ nắng trong tháng:   80 - 100giờ.

II- Thủy văn:

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện. Từ ngày 20 – 23/1/2020, các hồ thủy điện xả nước phục vụ mùa Đông Xuân 2019 – 2020, mực nước tại Việt Trì lên và duy trì xung quang mức 5,50m. Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm.

Mực nước trung bình tháng tại Việt Trì khả năng ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ, tại Quảng Cư xấp xỉ dưới TBNN cùng kỳ.

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

310

550

260

Quảng Cư

2660

2662

2658

Ngày đăng: 03/01/2020 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 405

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website