Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 21 tháng 01 năm 2020


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG TỪ NGÀY 11 ĐẾN 20 THÁNG 01 NĂM  2020

Trong tuần, khu vực tỉnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh vào ngày 12 và ngày 17  và được tăng cường trở lại vào sáng ngày 19, thời tiết trên khu vực tỉnh phổ biến đã có mưa, mưa nhỏ và mưa phùn rải rác, trời rét, thời kỳ cuối trời rét đậm.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là 9,1mm xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 18,30C cao hơn so với TBNN là 1,50C và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

- Nhiệt độ cao nhất: 27,50C cao hơn so với cùng kỳ năm tr­ước là 3,00C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 13,70C cao hơn so với cùng kỳ năm tr­ước là 1,10C.

- Độ ẩm trung bình: 89%  xấp xỉ với TBNN và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 14mm xấp xỉ TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước 6mm.

- Số giờ nắng: 8giờ thấp hơn so với TBNN là 12giờ và cao hơn  cùng kỳ năm trước 5giờ.

B. DỰ BÁO KHÍ  TƯ­ỢNG TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2020

- Thời kỳ đầu (21 - 23): Nhiều mây. Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét.

- Thời kỳ giữa (24 - 27): Nhiều mây. Có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm.

- Thời kỳ cuối (28 - 31): Nhiều mây. Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét đậm.

 Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến:  10 - 20mm,

 Nhiệt độ trung bình: 17,0 – 18,00C,

         Nhiệt độ cao nhất:    23,0 – 25,00C,

          Nhiệt độ thấp nhất:   12,0 – 14,00C,

          Độ ẩm trung bình: 83 - 88%.         

          Lượng bốc hơi: 15 – 20mm.

          Số giờ nắng đạt: 10 – 20giờ.

Ngày đăng: 22/01/2020 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 390

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website