Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 03 năm 2020


A- TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV THÁNG 02 NĂM 2020

I- Khí tượng:

Trong tháng, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của 3 đợt không khí lạnh vào ngày 04, 09 và 16/02 với  nhiệt độ thấp nhất đo được tại Vĩnh Yên là 14,00C (05/02), tại Tam Đảo là 9,10C (09/02). Thời tiết trên khu vực tỉnh phổ biến có mưa nhỏ và mưa phùn về đêm và sáng sớm, trưa chiều trời nắng.

Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên trong tháng là 32,8mm cao hơn so với TBNN 10,4mm và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Nhiệt độ trung bình tháng là 19,50C cao hơn so với TBNN là 1,20C và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 3,00C.

Nhiệt độ cao nhất tháng là  29,40C thấp hơn cùng kỳ năm trước là 2,40C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng là 14,00C xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Độ ẩm trung bình tháng là 82% xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

Lượng bốc hơi là 49mm xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

Tổng số giờ nắng trong tháng là 58giờ cao hơn so với TBNN là 8giờ và thấp hơn cùng kỳ năm trước 28giờ.

II- Thuỷ văn:    

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện, mực nước cao xuất hiện vào các ngày xả nước đợt II và III vụ đông xuân 2019-2020. Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm.  

Trị số đặc trưng mực nước tháng 02/2020 tại Việt Trì và Quảng Cư cụ thể là:

            Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt T

 

330

 

So sánh

< TBNN: 365

< 2019 cùng kỳ: 112

536

(Xuất hiện ngày 6)

So sánh

< TBNN: 173

< 2019 cùng kỳ: 99

240

(Xuất hiện ngày 02)

So sánh

< TBNN: 398

< 2019 cùng kỳ: 58

Quảng Cư

 

2659

 

So sánh

< TBNN: 3

Xấp xỉ 2019 cùng kỳ:

2666

(Xuất hiện ngày 7)

So sánh

< TBNN: 4

< 2019 cùng kỳ: 67

2655

(Xuất hiện ngày 19)

So sánh

< TBNN: 4

 = 2019 cùng kỳ:

III- Ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm nghiệp.

   Tháng qua, các nơi trong tỉnh phổ biến ít mưa, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn, trưa chiều trời nắng. Cây trồng phát triển bình thường, sâu bệnh gây hại nhẹ

B- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 03/2020

I- Khí tượng:

Trong tháng có khả năng xuất hiện khoảng 3-4 đợt không khí lạnh (KKL) và không khí lạnh tăng cường (KKLTC) ảnh hưởng đến các nơi trên khu vực tỉnh với cường độ yếu và di chuyển lệch đông nên chủ yếu rét về đêm và sáng sớm. Tháng 3 là giai đoạn giao mùa nên trên khu vực tỉnh có khả năng xuất hiện những đợt mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lượng mưa tháng phổ biến: 40 – 70mm.

Nhiệt độ trung bình tháng:  21,5 – 22,50C.

Nhiệt độ cao nhất tháng:     30,0 – 32,00C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng:    17,0 – 19,00C.

Độ ẩm trung bình tháng:      80 - 85%. 

Lượng bốc hơi tháng:           40 - 50mm.

Tổng số giờ nắng trong tháng:   50 - 80giờ.

II- Thủy văn:

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện.  Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm.

Mực nước trung bình tháng tại Việt Trì khả năng ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ, tại Quảng Cư xấp xỉ dưới TBNN cùng kỳ.

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

290

350

250

Quảng Cư

2656

2670

2650

                                                                                                                                          

Ngày đăng: 03/03/2020 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 448

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website