Thông báo khí tượng thủy văn (Ra ngày 01 tháng 7 năm 2021)


A- TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THÁNG 6 NĂM 2021.

I-Khí tượng:

Trong tháng, xuất hiện 01 cơn bão trên Biển Đông là cơn bão số 2 (KOGUMA), hình thành trên Biển Đông từ ngày 10/6 đến sáng sớm ngày 13/6 sau khi đi vào khu vực Thái Bình đến phía bắc Nghệ An bão số 2 đã suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới.

Trong tháng đã xảy ra 03 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng kéo dài, cụ thể:

- Đợt 1 kéo dài từ ngày 28/5-04/6, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39oC, riêng từ ngày 30/5 - 3/6 phổ biến 39 - 40oC, nhiệt độ cao nhất Vĩnh Yên 40,00C (ngày 03)

- Đợt 2 kéo dài 8 ngày từ 15-22/6 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39oC, riêng từ ngày 18-21/6 phổ biến 39-40oC  nhiệt độ cao nhất Vĩnh Yên 40,00C (ngày 20)

- Đợt 3 kéo dài từ ngày 26-30/06  với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38oC, nhiệt độ cao nhất Vĩnh Yên 37,80C ( ngày 28)

Trong tháng chủ yếu là những ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, tuy nhiên cũng có một số ngày mưa vừa, mưa to diện rộng, cụ thể có 02 đợt mưa lớn diện rộng:

- Đợt 1:do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam đi qua khu vực giữa Nam Đồng Bằng Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên trên khu vực tỉnh đã có đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 09-11/6 với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50-80mm, có nơi trên 100mm.

- Đợt 2: do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 nên trên từ ngày 12-13/06 trên khu vực tỉnh Vĩnh Phúc đã có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên như Tam Đảo 64,3mm, Vĩnh Tường 70,2mm;…

Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên trong tháng là 162,6mm thấp hơn so với TBNN là 64,9mm và thấp cùng kỳ năm trước 53,7mm.

Nhiệt độ trung bình tháng là 31,20C cao hơn so với TBNN là 1,70C và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Nhiệt độ cao nhất tháng là 40,00C cao hơn cùng kỳ năm trước là 0,80C.

Nhiệt độ thấp nhất tháng là 25,50C cao hơn cùng kỳ năm trước là 1,20C.

Độ ẩm trung bình tháng là 76% xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

Lượng bốc hơi là 112mm cao hơn so với TBNN là 28mm và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Tổng số giờ nắng trong tháng là 188giờ cao hơn so với TBNN là 28giờ và thấp hơn cùng kỳ năm trước 42giờ

II- Thuỷ văn:

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện lớn trên lưu vực. Mực nước trung bình tháng ở mức thấp hơn TBNN.

Mực nước Sông Phó Đáy tại Quảng Cư biến đổi chậm, đầu tháng xuất hiện dao động nhỏ. Mực nước trung bình tháng ở thấp hơn TBNN.

Trị số đặc trưng mực nước tháng 6/2021

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

430

So sánh

< TBNN: 537

< 2020 cùng kỳ: 101

536

(Xuất hiện ngày 13)

So sánh

< TBNN: 634

< 2020 cùng kỳ: 107

346

(Xuất hiện ngày 18)

So sánh

< TBNN: 461

<2020 cùng kỳ: 78

 

Quảng Cư

 

2674

 

So sánh

< TBNN: 31

Xấp xỉ  2020 cùng kỳ

2725

(Xuất hiện ngày 05)

So sánh

< TBNN: 97

< 2020 cùng kỳ: 47

2659

(Xuất hiện ngày 03)

So sánh

< TBNN: 19

Xấp xỉ 2020 cùng kỳ

         

II- Ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm nghiệp.

        Tháng qua khu vực tỉnh xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, phổ biến ít mưa. cây trồng kém phát triển, sâu bệnh gây hại.  

B- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 6 NĂM 2021.

        I-Khí tượng:

Trong tháng 07, có khả năng xuất hiện 01-02 xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông tập trung vào giữa tháng 7 nhưng ít có khả nhưng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Trong tháng có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt mưa dông diện dộng, trong đó cục bộ có ngày mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Trong tháng, nắng nóng vẫn có khả năng xảy ra ở các nơi trong tỉnh nhưng số ngày có nắng nóng không kéo dài và gay gắt như tháng 6.

Lượng mưa tháng phổ biến: 200 - 300mm,

Nhiệt độ trung bình tháng:  29,5 – 30,50C’

Nhiệt độ cao nhất tháng:     37,0 – 39,00C’

Nhiệt độ thấp nhất tháng:    25,0 – 27,00C’

Độ ẩm trung bình tháng:      80 - 85%,

Lượng bốc hơi tháng:           80 - 100mm,

Tổng số giờ nắng trong tháng:   100 - 150giờ.                                   

        II- Thủy văn:

Mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chịu ảnh hưởng điều tiết xả phát điện của các hồ thủy điện. khả năng trong tháng xuất hiện lũ nhỏ. Mực nước trung bình tháng tại Việt Trì  ở mức Thấp hơn TBNN.

Mực nước trên sông Phó Đáy tại Quảng Cư chủ yếu biến đổi chậm, khả năng xuất hiện lũ vào giữa hoặc cuối tháng. Mực nước trung bình tháng ở mức xấp xỉ Thấp hơn TBNN.

Trị Số dự báo:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

550

650

450

Quảng Cư

2695

2800

2660

Ngày đăng: 01/07/2021 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 114

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website