Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2010


Năm 2010 là năm kết thúc kế hoạch 5 năm 2006 – 2010, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc đã tập trung vào công tác lãnh chỉ đạo, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm của Ngành, cụ thể:

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng uỷ Sở tiếp tục tập trung trọng tâm vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Trung ương và Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nhiều cơ chế, chính sách mới hỗ trợ cho phát triển sản xuất nông nghiệp được đề ra và thực hiện tốt, góp phần đẩy nhanh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm tăng 19,07%, tổng sản lượng lương thực có hạt tăng 12,2% so với năm 2009; trong chăn nuôi không để dịch bệnh lớn xẩy ra, sản xuất được duy trì và phát triển ổn định. Đảng uỷ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp với các địa phương xây dựng nhiều mô hình trình diễn, chuyển giao và áp dụng tiến bộ KHKT mới vào sản xuất. Năng lực quản lý ngành được cải cách mạnh mẽ theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc Đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2007 – 2010 đối với các hoạt động quản lý Nhà nước của Ngành.

Về công tác xây dựng Đảng: Đảng bộ Sở đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội và đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc đã diễn ra thành công tốt đẹp; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục được triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong ngành; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng được thực hiện nghiêm túc tại 23 chi bộ trực thuộc; công tác quản lý hồ sơ đảng viên đảm bảo khoa học, đúng nguyên tắc. Năm 2010 đã cử 52 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng, kết nạp được 20 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng đã được Đảng uỷ Sở thực hiện tốt theo đúng Nghị quyết TW5, khoá IX. Tổng kết công tác Đảng năm 2010 Đảng bộ Sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 23/23 chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), trong đó có 16/23 chi bộ đạt TSVM xuất sắc.

Tạo hội nghị, BCH Đảng bộ Sở cũng đã thảo luận, thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. Theo đó, toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện định hướng do Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ V đã đề ra là: “Phát triển nông nghiệp Vĩnh Phúc toàn diện, theo hướng phát triển nhanh, hiện đại và bền vững, trên  cơ sở tiếp tục tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi các NQ của TW, của Tỉnh uỷ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Cụ thể: Duy trì tốc độ tăng trưởng của Ngành ổn định và bền vững thông qua nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, khai thác các nguồn lực đầu tư cho phát triển; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước của Ngành theo hướng năng động, hiệu quả; phát triển nông thôn theo các chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Những kết quả đã đạt được trong năm 2010 của Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc tiếp tục là cơ sở và nền tảng để toàn Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp tục giành được những thành tích xuất sắc hơn nữa trong năm 2011 và các năm tiếp theo./.

Ngày đăng: 06/01/2011 Tác giả: Tự Cường - Nguồn: Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 1132

Tin tức

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website