Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015


Sáng ngày 7/6/2011, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC trong toàn ngành. Đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch số 03 – KH/ĐU ngày 29/4/2011 của Đảng ủy KCCQ tỉnh Vĩnh Phúc về: “Nghiên cứu, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ KCCQ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 – 2015”.

Hội nghị được nghe đồng chí Đào Phi Long – Phó ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao đổi về một số điểm mới trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); nội dung báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Đảng cùng với các nội dung văn kiện của Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc.

 Thông qua Hội nghị, tập thể đảng viên, cán bộ ngành nông nghiệp Vĩnh Phúc có điều kiện để hiểu rõ hơn những nội dung trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết, từng bước góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh./.

Ngày đăng: 07/06/2011 Tác giả: Thanh Minh - Nguồn: Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 898

Tin tức

Kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc Trà hoa vàng Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP năm 2021 Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi bò thịt sinh sản theo hướng sản xuất tập trung Kỹ Thuật nuôi vịt đẻ trứng an toàn sinh học Gương hội viên nông dân làm kinh tế giỏi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website